Căutăm o persoană cu abilități de comunicare și disponibilitate de a fi în preajma copiilor.
Post: secretară, 8 ore/zi
Localizare: Centrul de educație emoțională și comportamentală pentru copii din București (CEECC)
Responsabilități:
- Asigură realizarea programărilor din cadrul CEECC împreună cu fiecare specialist în parte;
- Răspunde telefonic la cerințele venite către specialiștii din cadrul CEECC;
- Întocmește și arhivează dosarele beneficiarilor;
- Intermediază corespondența între echipa de specialiști din cadrul CEECC și beneficiari, precum și corespondența dintre centrele din țară și echipa din București;
- Contribuie la organizarea de evenimente (conferințe, cursuri, mese rotunde, etc.) prevăzute în programele din cadrul CEECC;
- Desfășoară și alte activități ce fac referire la organizarea administrativă a Centrului;
- Răspunde de bunurile materiale ale Centrului şi instrumentele de lucru specifice;
- Îndeplineşte şi alte sarcini încredinţate de Coordonatorul Centrului;
- Respectă standardele impuse de Protocolul şi Codul de Conduită al Salvaţi Copiii Internaţional pentru protecţia şi siguranţa copilului;
- Răspunde conform reglementărilor în vigoare, pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a sarcinilor ce-i revin potrivit postului;
- Respectă regulile de protecţie a muncii şi de P.S.I..

Profilul candidatului:
- Studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau studii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;
- Experienţă minimă pe o pozitie similară – 1 an;
- O foarte bună stăpânire a limbii române, scris și verbal;
- Abilităţi de comunicare şi disponibilitate de a lucra în preajma copiilor și în echipă;
- Cunoştinţe de operare PC (Word, Excel, PowerPoint, Outlook);
- Susținerea viziunii și misiunii Salvați Copiii și depunerea tuturor eforturilor pentru realizarea acestora;
- Alte cerinţe: bun organizator, utilizare eficientă a timpului, adaptabilitate la post, colegialitate, responsabilitate;

Despre noi
Salvați Copiii România este o organizație neguvernamentală, asociație de utilitate publică, non-profit, democratică, neafiliată politic său religios, care militează activ pentru protecția drepturilor copilului în România, din 1990.VIZIUNEA noastră este o lume care respectă, pentru fiecare copil, dreptul său la supraviețuire, educație, protecție și participare, asumându-ne MISIUNEA de a obține progrese importante privind modul în care copiii sunt tratați și producerea schimbărilor imediate și de durată în viața acestora. În cei 29 de ani de activitate, peste 1.900.000 de copii au fost implicați în programele și campaniile Organizației Salvați Copiii.
Vă rugăm să trimiteți CV-ul dumneavoastră, în format Europass, la email mihaela.dinu@salvaticopiii.ro, până la data de 20 ianuarie 2020. Doar candidații selectați vor fi contactați.