Salvați Copiii România caută o persoană energică, entuziastă, cu abilități de comunicare și disponibilitate de a fi în preajma copiilor, care să se alăture echipei noastre în calitate de secretară în cadrul Centrului de educație emoțională și comportamentală pentru copii din București (CEECC) – 8 ore/zi.

Veți avea ocazia de a lucra într-una dintre cele mai mari organizații neguvernamentale în domeniul protecției drepturilor copiilor și de a susține proiecte de anvergură, care produc schimbări pozitive, cu impact în comunitate și in viața copiilor. În cei 29 de ani de activitate, peste 1.900.000 de copii au fost implicați în programele și campaniile Organizației Salvați Copiii.

Responsabilități:
- Asigură realizarea programărilor din cadrul CEECC împreună cu fiecare specialist în parte;
- Răspunde telefonic la cerințele venite către specialiștii din cadrul CEECC;
- Întocmește și arhivează dosarele beneficiarilor;
- Intermediază corespondența între echipa de specialiști din cadrul CEECC și beneficiari, precum și corespondența dintre centrele din țară și echipa din București;
- Contribuie la organizarea de evenimente (conferințe, cursuri, mese rotunde, etc.) prevăzute în programele din cadrul CEECC;
- Desfășoară și alte activități ce fac referire la organizarea administrativă a Centrului;
- Răspunde de bunurile materiale ale Centrului şi instrumentele de lucru specifice;
- Îndeplineşte şi alte sarcini încredinţate de Coordonatorul Centrului;
- Respectă standardele impuse de Protocolul şi Codul de Conduită ale Save the Children International pentru protecţia şi siguranţa copilului;
- Răspunde conform reglementărilor în vigoare, pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a sarcinilor ce-i revin potrivit postului;
- Respectă regulile de protecţie a muncii şi de P.S.I.

Profilul candidatului ideal - competențe și experiență:
- Studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau studii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;
- Experiență minimă pe o poziție similară – 1 an;
- O foarte bună stăpânire a limbii române, scris și verbal;
- Abilităţi de comunicare şi disponibilitate de a lucra în preajma copiilor și în echipă;
- Cunoştințe de operare PC (Word, Excel, PowerPoint, Outlook);
- Susținerea viziunii și misiunii Salvați Copiii și depunerea tuturor eforturilor pentru realizarea acestora;
- Alte cerinţe: bun organizator, persoană sociabilă, utilizare eficientă a timpului, adaptabilitate la post, colegialitate, responsabilitate.

Ce oferim:
- Mediu de lucru plăcut într-o organizație de top din România, alături de o echipă tânără și profesionistă;
- Posibilități de formare și instruire permanentă;
- Posibilitatea de a contribui la schimbarea în bine a vieții copiilor și a percepției publicului larg asupra drepturilor copiilor, cu precădere asupra modului de educare a acestora, pozitiv, fără violență, cu atenție asupra dezvoltării emoționale.

Vă rugăm să trimiteți CV-ul dumneavoastră, în format Europass, la email mihaela.dinu@salvaticopiii.ro, până la data de 20 septembrie 2019. Doar candidații selectați vor fi contactați.