Salvati Copiii Romania deruleaza proiectul “Copiii romi se pregatesc pentru gradinita!” finantat din Fondul Social European in cadrul Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, pentru care solicita oferta de Auditor financiar independent.

Cerinte specifice: persoana fizica sau juridica inscrisa in Registrul auditorilor financiari activi din Romania, inregistrata fiscal in Romania si care detine viza de membru CAFR pe anul in curs; sa nu fi fost sanctionat in ultimii 3 ani de catre Departamentul de monitorizare si competenta profesionala al CAFR.

Obligatii: intocmirea trimestriala a Rapoartelor privind constatarile factuale la cererile de rambursare intermediare si finala pentru proiect. Serviciul va fi contractat pentru perioada mai 2009-martie 2011.

Ofertantii trebuie sa prezinte documentele care sa ateste cele mai sus mentionate.

Ofertele vor fi trimise pana la data de 15 mai 2009 la sediul Salvati Copiii, Intrarea Stefan Furtuna nr. 3, sector 1, Bucuresti prin posta sau aduse direct, prin fax nr. 021 312 44 86, ori prin mail – rosc@salvaticopiii.ro.

Persoana de contact pentru informatii suplimentare: Miralena Mamina, tel. 021 316 61 76, fax 021 312 44 86, mail: miralena_mamina@salvaticopiii.ro.

Links