Salvati Copiii Romania deruleaza proiectul “Copiii romi se pregatesc pentru gradinita!” finantat din Fondul Social European in cadrul Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, pentru care solicita oferta de Expert Contabil.

Cerinte specifice: persoana fizica sau juridica inscrisa in Registrul expertilor contabili activi CECCAR, inregistrata fiscal in Romania si care detine viza de membru activ al CECCAR pe anul in curs; sa nu fi fost sanctionat de catre Departamentul de etica si de catre Comisia de disciplina a CECCAR.

Obligatii: vizarea/certificarea trimestriala a documentelor contabile care insotesc cererile de rambursare intermediare si finala. Serviciul va fi contractat pentru perioda mai 2009-martie 2011.

Ofertantii trebuie sa prezinte documentele care sa ateste cele mai sus mentionate.

Ofertele vor fi trimise pana la data de 15 mai 2009 la sediul Salvati Copiii, Intrarea Stefan Furtuna nr. 3, sector 1, Bucuresti prin posta sau aduse direct, prin fax nr. 021 312 44 86, ori prin mail – rosc@salvaticopiii.ro.

Persoana de contact pentru informatii suplimentare: Miralena Mamina, tel. 021 316 61 76, fax 021 312 44 86, mail: miralena_mamina@salvaticopiii.ro.

Links