- Intocmirea si redactarea de corespondenta simpla sau alte inscrisuri;
- Clasarea corespondentei/documentelor, multiplicarea de materiale;
- Preluarea si transmiterea de mesaje sau informatii, expedierea corespondentei
prin fax, e-mail sau posta
- Primirea de vizitatori
- Receptionarea/redirijarea de apeluri telefonice;
- Operarea bazei de date de clienti si furnizori;
- Intocmirea de rapoarte,
- Asigurarea protocolului,
- Organizarea de sedinte,
- Urmareste agende de proiect;
- Distribuie documentatii
- Organizeaza si participa la evenimente (cursuri, seminarii, mese rotunde,
grupuri focus, etc)
- Scrie note de discutii
- Upload materiale pe site
- Program flexibil
- Evaluare performanta bazata pe atingere obiective si realizare sarcini la termen
Cerinte
RUGAM SA APLICE DOAR PERSOANELE CARE INDEPLINESC CRITERIILE, IN
SPECIAL EXPERIENTA POSDRU!!!
- EXPERIENTA PE PROIECT/E POSDRU, FINANTARE EUROPEANA
- Bune aptitudini de comunicare, prezentare si relationare interumana, spirit de
echipa;
- Capacitate de analiza, sinteza, organizare si stabilire a prioritatilor;
- Participarea activa la implementarea activitatilor proiectului si oferirea de sprijin
membrilor echipei;
- Participarea la elaborarea de documente si rapoarte necesare pe parcursul
implementarii proiectului;
- Asigurarea comunicarii cu partenerii de implementare;
- Administrarea activitatii de secretariat - birou;
- PC: MS Office (word, excel, power point) si operare internet
- Easy tiping;
- Organizare, respectare termene, confidentialitate, usurinta in initiere contacte si comunicare.