Consilier vocational
Tip expert: Expert de tip A
Tipul de expert din proiect: Expert proiect – poz. 12
Norma: 4 h/zi
Perioada de angajare: mai 2012 – decembrie 2013

Profilul candidatului:
- Studii superioare în domeniul socio-uman (asistent social, psiholog, sociolog, jurist), aviz de exercitare a profesiei - după caz;
- cunostinte dovedite in domeniul psihologiei muncii, psihologia organizationala, consiliere si orientare profesionala,
- minimum 5 ani de experienta in implementare de proiecte,
- Experienţă relevanta în domeniul serviciilor de integrare socio-profesionala a persoanelor cu dizabilităţi,
- cunoasterea legislatiei specifice in domeniu (persoane cu dizabilitati; legislatia muncii)
- acreditat in folosirea si interpretarea testelor (ex. teste- motivatie, stima de sine, capacitate de integrare, manualitate, diverse alte tipuri de abilitati psihosomatice native sau dezvoltate pe parcursul vietii in mod formal sau informal).
- experienta in proiecte POSDRU constitutie un avantaj
- experienta in lucrul cu persoane cu dizabilitati
- Buna utilizare a computerului şi a următoarelor programe: Word, Excel, PowerPoint, programe de editare on-line

Atributii generale:
- Informarea si consilierea in vederea integrarii pe piata muncii a persoanelor cu dizabilitati si persoanelor cu boli cronice,
- Dezvoltarea abilităţilor şi competenţelor de orientare pe piaţa muncii in vederea obţinerii unui loc de muncă,
- Asigură suport managerului de proiect, precum si intregii echipe de management pentru organizarea şi implementarea activităţilor prevazute în proiect si atingerea indicatorilor proiectului,
- Participa la elaborarea materialelor de informare si consiliere,
- Participă la pregătirea, organizarea, implementarea şi desfăşurarea evenimentelor, campaniilor regionale de informare şi conştientizare din cadrul proiectului ţinând seama şi de atingerea rezultatelor şi indicatorilor propuşi.

Competenţe specifice:
- Executarea in timp util a sarcinilor primite
- Capacitate de planificare şi organizare
- Managementul situatiilor conflictuale
- Capacitate de analiză
- Lucrul in echipa
- Iniţiativă
- Rezistenta ridicata la stres
- Flexibilitate
- Integritate morala si profesionala
- Foarte bune abilităţi de comunicare şi negociere
- Persoana cu disponibilitate la deplasari

Locul de desfăşurare a activităţii:
- Centrul de Resurse si Servicii Bucureşti

Va rugam sa ne transmiteti CV-ul insotit de o scrisoare de intentie la adresa de e-mail ahsr@arexim.ro .
Deadline pentru transmiterea aplicatiilor: 27.04.2012