2. Coordonator CRS
Tip expert: Expert de tip A
Tipul de expert din proiect: Expert coordonator – poz. 11
Norma: 2 h/zi
Perioada de angajare: mai 2012 – decembrie 2013

Profilul candidatului:
- studii superioare intr-unul din domeniile: sociologie; psihologie; asistenta sociala, etc.,
- cunoasterea legislatiei specifice in domeniu (persoane cu dizabilitati; legislatia muncii),
- minimum 5 ani de experienta in implementare de proiecte,
- experienta in proiecte POSDRU constitutie un avantaj,
- experienţă relevanta în domeniul serviciilor de integrare socio-profesionala a persoanelor cu dizabilităţi,
- buna utilizare a computerului şi a următoarelor programe: Word, Excel, PowerPoint, programe de editare on-line
- experienta de minimum 1 an intr-o pozitie similara in proiecte finantate din fonduri europene.

Atributii generale:
- Realizarea planificării operationale a activitatii unui Centru de Resurse si Servicii la angajare a persoanelor cu dizabilităţi şi a persoanelor cu boli cronice,
- Coordoneaza pregătirea dosarului în vederea acreditării serviciilor furnizate în conformitate cu normele legale în vigoare,
- Dezvoltare ghid de proceduri interne de lucru ale unui Centru de Resurse si Servicii la angajare a persoanelor cu dizabilităţi şi a persoanelor cu boli cronice;
- Coordonarea si monitorizarea implementarii activitatilor Centrului de Resurse si Servicii, asigurand indeplinirea obiectivelor proiectului si a activitatilor,
- Răspunde de activitatea personalului din cadrul Centrului de Resurse si Servicii;
- Dezvoltarea unui plan de monitorizare si evaluare a calitatii activitatii CRS; răspunde de implementarea si respectarea lui in practica;
- Supervizează şi asigură sprijinul personalului din cadrul Centrului de Resurse si Servicii;
- Ia măsuri de rezolvare a problemelor şi /sau conflictelor apărute în cadrul Centrului de Resurse si Servicii;
- Se informează in mod permanent cu privire la legislaţia în domeniul dizabilitaţii, a asistentei sociale si din domeniul muncii;
- Colectează şi se asigură de conformitatea documentaţiei pentru raportarea activităţilor din cadrul Centrului de Resurse si Servicii;
- Asigură suport managerului de proiect, precum si intregii echipe de management pentru organizarea şi implementarea activităţilor prevazute în proiect si atingerea indicatorilor proiectului;
- Participa la elaborarea materialelor de informare si consiliere;
- Participa, alaturi de echipa de management, la procesul de recrutare si selectie a celorlalti experti din cadrul Centrului de Resurse si Servicii;
- Participă la pregătirea, organizarea, implementarea şi deşfăşurarea evenimentelor, campaniilor regionale de informare şi conştientizare din cadrul proiectului ţinând seama de atingerea rezultatelor şi indicatorilor propuşi.

Competenţe specifice:
- Executarea in timp util a sarcinilor primite
- Capacitate de planificare şi organizare
- Managementul situatiilor conflictuale
- Capacitate de analiză
- Lucrul in echipa
- Iniţiativă
- Rezistenta ridicata la stres
- Flexibilitate
- Integritate morala si profesionala
- Foarte bune abilităţi de comunicare şi negociere
- Persoana cu disponibilitate la deplasari.

Locul de desfăşurare a activităţii:
- Centrul de Resurse si Servicii Bucureşti

Va rugam sa ne transmiteti CV-ul insotit de o scrisoare de intentie la adresa de e-mail ahsr@arexim.ro .
Deadline pentru transmiterea aplicatiilor: 27.04.2012