1. Coordonator Centru de reabilitare si integrare profesionala (CRIP) (3 pozitii)
Tip expert: Expert coordonator, expert de tip A
Norma: 2 h/zi
Perioada de angajare: mai 2012 – decembrie 2013

Profilul candidatului:
- Studii superioare finalizate (constituie un avantaj studii in domeniile: tehnic, management de business, marketing, economic, electromecanic, mecanic, medical – in functie de specificul fiecarui Centru in parte)
- minim 5 ani de experienta in implementare de proiecte
- experienta in proiecte de integrare socio-profesionala a grupurilor dezavantajate (constituie un avantaj)
- experienta in lucrul cu persoane cu dizabilitati (constituie un avantaj)
- experienta in domeniul formarii profesionale -reprezinta un avantaj
- experienta in proiecte POSDRU
- experienta in antreprenoriat social
- sa stie sa elaboreze si sa implementeze un plan de business
- sa stie sa elaboreze si sa implementeze un plan de marketing
- experienta in lucrul cu contractori externi (constituie un avantaj)
- buna utilizare a computerului şi a următoarelor programe: Word, Excel, PowerPoint, programe de editare on-line

Responsabilitati:
- Realizarea planificarii operationale a unui Centru de reabilitare si integrare profesionala a persoanelor cu dizabilitati,
- Coordonarea si monitorizarea implementarii activitatilor Centrului de reabilitare si integrare profesionala a persoanelor cu dizabilitati, asigurand indeplinirea obiectivelor si indicatorilor proiectului, cat si a activitatilor tehnice,
- Coordonarea si monitorizarea activitatii angajatilor Centrului,
- Raspunde de calitatea serviciilor oferite beneficiarilor,
- Coordoneaza fluxul de beneficiari ai Centrului,
- Se asigura de existenta necesarului de dotari si de materiale consumabile a Centrului,
- Ia măsuri de rezolvare a problemelor şi /sau conflictelor apărute în cadrul CRIP,
- Colectează şi se asigură de conformitatea documentaţiei pentru raportarea activităţilor din cadrul CRIP,
- Realizarea de rapoarte periodice, precum si orice alte documente cerute de catre managerul de proiect,
- Se informează in mod permanent cu privire la legislaţia în domeniul dizabilitaţii, a asistentei sociale si din domeniul muncii,
- Asigură suport managerului de proiect, precum si intregii echipe de management pentru organizarea şi implementarea activităţilor prevazute în proiect si atingerea indicatorilor proiectului;
- Participa, alaturi de echipa de management, la procesul de recrutare si selectie a celorlalti experti din cadrul CRIP,
- Asigura promovarea Centrului in comunitate, realizeaza parteneriate cu diverse institutii publice sau private,
- Asigura elaborarea si implementarea unui plan de dezvoltare in vederea asigurarii sustenabilitatii Centrului,
- Atragerea de surse alternative de finantare.
- Participă la pregătirea, organizarea, implementarea şi desfăşurarea evenimentelor, campaniilor regionale de informare şi conştientizare din cadrul proiectului ţinând seama şi de atingerea rezultatelor şi indicatorilor propuşi.

Competenţe specifice:
- Executarea in timp util a sarcinilor primite,
- Capacitate de planificare şi organizare,
- Managementul situatiilor conflictuale
- Persoana business-oriented
- Capacitate de analiză
- Lucrul in echipa
- Iniţiativă
- Rezistenta ridicata la stres
- Flexibilitate
- Integritate morala si profesionala
- Foarte bune abilităţi de comunicare şi negociere
- Persoana cu disponibilitate la deplasari.

Beneficii:
- oportunitati de dezvoltare profesionala si personala.

Locul de desfăşurare a activităţii:
- Centrul de reabilitare si integrare profesionala Bucuresti
- Centrul de reabilitare si integrare profesionala Ciolpani
- Centrul de reabilitare si integrare profesionala Gornet

Nota: In momentul transmiterii CV-ului, vă rugăm sa precizati in scrisoarea de intenţie pentru care din cele 3 locaţii precizate mai sus, aplicaţi Dvs.
Va rugam sa ne transmiteti CV-ul insotit de o scrisoare de intentie la adresa de e-mail ahsr@arexim.ro .
Deadline pentru transmiterea aplicatiilor: 27.04.2012