Responsabilitati

- Este responsabil de identificarea finanţatorilor privati si dezvoltarea unor relatii pe termen lung cu acestia

- Realizeaza activitatile de previzionare, planificare si cercetare pentru identificarea fondurilor din surse private necesare sustinerii activitatilor si dezvoltarii durabile a fundatiei.

- Elaboreaza, impreuna cu Directorul Executiv, strategia de obtinere de fonduri a fundatiei si este responsabil de implementarea acesteia

- Dezvolta instrumentele necesare implementarii planului de fundraising

- Asigura negocierea contractelor si acordurilor cu sponsorii si partenerii

- Identifica si propune noi oportunitati de fundraising, precum si incheierea de parteneriate in acest scop,

- Colaboreaza la actualizarea materialelor de prezentare ale serviciilor si produselor de fundraising ale Fundatiei si a paginii web, in scopul asigurarii promovarii adecvate

- Evalueaza piata, concurenta si se asigura de promovarea produselor si serviciilor fundatiei

- Coreleaza activitatea sa cu cea a celorlalti membri ai Echipei de Management pentru promovarea misiunii si imaginii publice ale FDP, pe plan intern si extern, contribuie la elaborarea planurilor strategice si de afaceri ale fundatiei.Cerinte minime

- studii superioare

- experiența minim 5 ani in domeniu

- cunoașterea limbii engleze

- activitate anterioară in domeniul ONGCandidatii interesati sunt rugati sa trimita CV si scrisoare de intentie la adresa raluca.anca@fdpsr.ro , pana la data de 15.01.2012.

Links