Federatia UNOPA angajeaza lucratori de recrutare servicii de sprijin in judetele: Dambovita, Teleorman, Giurgiu, Bacau (1 lucrator de recrutare/judet).
Lucratorul de recutare va asigura consilierea, monitorizarea si acompanierea (acolo unde este cazul) persoanelor cu trimitere la specialistul TB, in vederea prezentarii la dispensar pentru diagnosticare si includere in programul de sprijin.
Selectia este realizata in cadrul proiectului „Organizarea de programe de depistare precoce (screening), diagnostic si tratament precoce al tuberculozei, inclusiv al tuberculozei latente” derulat de UNOPA in parteneriat cu Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” (Lider de parteneriat). Proiectul este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman (POCU).
Procedura de selectie, rolul in cadrul proiectului, cerintele si responsabilitatile sunt detaliate in termenii de referinta, anexati prezentului anunt.

Important!

Regiunile in care vor pleca caravanele si pentru care se realizeaza prezenta selectie sunt Sud-Muntenia, incepand cu judetele, Dambovita (10 localitati), Teleorman (15 localitati), Giurgiu (15 localitati), respectiv Nord-Est cu judetul Bacau (15 localitati). In fiecare judet caravana va functiona timp de aproximativ 40 de zile, 4 zile/localitate.

Dupa finalizarea selectiei, semnarea contractului si inceperea activitatii se va realiza in momentul intrarii caravanei in judet, care poate sa varieze intre 1 luna si 6 luni.

Links

Files