Federația UNOPA angajează 1 medic pneumolog, 1 psiholog și 1 asistenț social, membri în cadrul Echipei multidisciplinare din Centrul de evaluare și asigurare a suportului pentru pacienții cu TB Regiunea Sud Muntenia situat in Centrul de Diagnostic și Tratament Ploiești - Policlinica Cina (Dispensarul TBC Cina).
Selecția este realizată in cadrul proiectului „Organizarea de programe de depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce al tuberculozei, inclusiv al tuberculozei latente” derulat de UNOPA în parteneriat cu Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” (Lider de parteneriat). Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman (PO CU).
Procedura de selecție, rolul în cadrul proiectului, cerințele și responsabilitățile sunt detaliate în termenii de referință pentru fiecare post.

Links