Postul: Sociolog reţele (Sociolog – cod COR 263201)
Localizare: Biroul Zonal Dolj (Craiova) sau Biroul Zonal Iaşi/Vaslui (Iași)
Proiect: Pașaport pentru carieră – ID 131912
Normă: 2 ore/zi, durată determinată

Responsabilităţi majore:
- Principala responsabilitate a expertului sociolog va consta în dezvoltarea unei cercetări care va cuprinde două analize:
1. a mediului antreprenorial/sectorul privat. În cadrul analizei mediului antreprenorial se vor analiza nevoile/cerinţele actuale şi viitoare ale angajatorilor referitoare la instruirea şi pregătirea resurselor umane;
2. a sistemului de educaţie. În cadrul analizei sistemului de educaţie se vor analiza modalităţile de satisfacere a nevoilor actuale ale pieţei muncii din perspectiva resursei umane calificate.
- Dezvoltarea metodologiei de culegere a datelor pentru analizele sus-menţionate, a instrumentelor utilizate în aceste demersuri;
- Proiectarea eşantioanelor;
- Dezvoltarea metodologiei de lucru;
- Selectarea respondenţilor;
- Dezvoltarea ghidului de interviu şi a chestionarelor aplicate;
- Realizarea propriu-zisă a celor două analize (şi toate demersurile care stau la baza unei anchete sociologice) care vor avea ca obiectiv cercetarea modului în care sistemul educaţional actual poate răspunde cerinţelor solicitate pe piaţa muncii. Aceste analize vor include aspecte legate de digitalizare sau inovare socială;
- Colaborează cu echipa de implementare pentru crearea unei reţele de parteneriate pentru incluziunea tinerilor din învăţământul profesional şi tehnic pe piaţa muncii;
- Colaborează cu echipa de implementare pentru încheierea unui număr de cel puţin 50 de protocoale de colaborare în cadrul reţelei;
- Comunică în mod direct cu Responsabilul prelucrare şi interpretare date în vederea realizării celor două analize;
- Comunică cu Responsabilul de dezvoltarea platformei on-line SPIIC din proiect pentru postarea diferitelor anunţuri sau a analizelor pe platformă;
- Participă la întâlnirile echipei de proiect şi la activitatea lunară de raportare;
- Aplică prevederile Regulamentului privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date(UE) 2016/679(“GDPR”).

Studii, cunoştinţe, abilităţi, aptitudini
- Studii superioare în domeniul sociologiei;
- Experiență profesională specifică cuprinsă între 1-5 ani;
- Experiență în domeniul sociologiei 2 ani;
- Bune abilităţi de organizare şi planificare;
- Abilităţi de comunicare şi relaţionare;
- Bune capacităţi de analiză şi sinteză;
- Abilităţi de lucru în echipă:
- Bună operare PC.
Termen limită pentru trimiterea CV-ului: 15.02.2021

Candidaţii interesaţi vor trimite CV-ul către: claudia_alexandru@wvi.org;
World Vision Romania – Departament HR, Biroul Bucureşti, Tel. 021-2229101/Fax 021-2242972