Fundatia World Vision Romania scoate la concurs postul Specialist comunicare si relatii publice in cadrul biroului zonal Ialomita, localizat in Bucuresti

Responsabilitati majore:
- Concepe cu regularitate materiale de comunicare (limba engleza si limba romana) cu privire la activităţile/iniţiativele de impact desfăşurate în proiectele din cadrul Fundatiei World Vision Romania pentru a fi folosite in functie de necesitate de către birourile finanţatoare World Vision International, de catre departamentul de marketing si fundraising al WVR precum si de către colegii implicati in proiectele WVR;
- Contribuie cu materiale scrise la mentinerea la zi a informatiilor cuprinse pe site-ul web WVR.
- Insoteste orice material de comunicare intocmit de fotografii si video, realizate la standardele cuprinse in Manualul de Comunicare, pe care le introduce apoi in Digital Media Center, folosind site-uri specializate în acest sens inclusiv Horizon pentru sponsorship 2.0
- Este responsabil de facilitarea comunicarii scrise si verbale in limba engleza intre WVUS /donatorii US si beneficiarii proiectelor in cadrul realizarii materialelor scrise si in timpul vizitelor in teren cu donatorii.
- Este responsabil de însuşirea, respectarea şi monitorizarea modului în care sunt respectate regulile de branding şi vizibilitate, precum şi a altor elemente de identitate corporativă – declaraţie de identitate, misiune, viziune, valori fundamentale, la nivelul biroului zonal, realizand informari/ up-datari regulate asupra acestora (cel putin de 2 ori pe an).
- Menţine o relaţie bună, constantă cu mass – media locală, prin trimiterea în mod regulat către aceasta de comunicate şi informări de presă, cu privire la iniţiativele WVR;
- Organizează conferinţe de presă cu ocazia unor evenimente din proiecte, care pot prezenta interes pentru mass – media locală, şi concepe mapa de presă, comunicatul de presă/ invitaţia, scenariul conferinţei, elemente de vizibilitate WVR, etc.
- Participă la întâlniri locale menite a stabili şi menţine punţi de legătură cu autorităţile publice locale şi guvernamentale în teritoriu, precum şi cu alte ONG-uri locale şi a menţine şi promova imaginea WVR pe plan local.
- Participă şi, după caz, se implică alături de colegii din biroul zonal, la organizarea unor evenimente prin care se măreşte vizibilitatea şi se îmbunătăţeşte imaginea WVR pe plan local
- Intocmeşte un plan anual de relaţii publice care să ţină seama de strategia Biroului zonal, strategia naţională de comunicare/ PR şi strategiile naţionale ale altor departamente cu care colaborează strâns (marketing-fundrasing, advocacy).
- Organizează şi coordonează vizitele în site ale WVUS/donatorilor US/donatorilor corporate impreuna cu managerul zonal/coordonator sponsorship.
- In cazul unei crize media nationale/locale, face parte din echipa de intervenţie în situaţie de criză, concepând, în colaborare cu managerul de comunicare/ PR din NO şi eventual managerul zonal, un plan de răspuns la situaţia de criză, fişele de posibile întrebări/ răspunsuri.
- Participa activ la intalnirile si activitatile de formare crestina de la nivelul ADP-ului;

Studii, cunostinte, abilitati, aptitudini
- Facultate de Comunicare si Relatii Publice (sau dintr-un domeniu inrudit) absolvita;
- Cunoasterea limbii engleze (scris si vorbit) nivel avansat;
- Bune abilitati de realizarea de fotografii si video de calitate;
- Abilitati puternice de lucru in echipa, auto–motivate;
- Adaptabilitate, flexibilitate;
- Capacitatea de a lua decizii, cu o minimă supervizare;
- Capacitatea de operare PC (Word, Excel, PPT );
- Abilităţi excelente de interrelaţionare şi de comunicare, precum şi sensibilitate trans-culturala;
- Abilitatea de a rezolva sarcini multiple si / sau complexe;
- Capacitatea de a prioritiza sarcinile;
- Permis de conducere;
- Rezistenta la stres;
- Abilitatea de a lucra cu informatii confidentiale;
- Abilitatea de a-si gestiona eficient timpul si a-si prioritiza multiplele responsabilitati;
- Atitudine pozitiva si puternice abilitati interpersonale;
- Orientat spre detalii pentru a se asigura ca sarcinile sunt indeplinite corect;
- Abilitatea de a susţine prezentari eficiente;
- Minim 2 ani de experienta de lucru in Comunicare şi Relaţii Publice (jurnalist, PR, specialist comunicare etc.);
- Cunoaşterea industriei umanitare;
- Locul de munca este localizat in Biroului Natioanal, in cadrul Fundatiei World Vision Romania, cu disponibilitate de a calatori in interes de serviciu 40%.

Termen limita pentru trimiterea CV-ului: 10.04.2019

Candidatii interesati pot trimite CV-ul la adresa alexandra_pagidean@wvi.org;