Postul: Specialist in Relații Publice, COR 243201
Localizare: Biroul Iași-Vaslui
Norma: 8 ore/zi

Scopul rolului: De a asigura un schimb continuu de informaţii în cadrul departamentelor, programelor și proiectelor WVR, precum şi la nivelul donatorilor, comunităţilor şi partenerilor locali, regionali (Regiunea NE) şi naţionali WVR și, atunci când este nevoie, al parteneriatului World Vision International, prin punerea la dispoziţie, pe diferite canale de comunicare, a unor materiale de comunicare care să educe, să informeze şi să contribuie la strângerea de fonduri, de o manieră pro-activă şi reactivă şi prin organizarea şi coordonarea de activităţi de relaţii publice care să îmbunătăţească imaginea WVR şi să poziţioneze organizaţia în topul celor mai cunoscute şi credibile ONG-uri din România.
Responsabilitati majore:
I. STRATEGIA DE COMUNICARE REGIONALĂ
- Intocmeşte o strategie si un plan anual de comunicare al CRR Moldova, care să ţină seama de strategia de extindere și creștere a CRR Moldova la nivelul Regiunii NE, strategia naţională de comunicare/ PR şi strategiile naţionale ale altor departamente cu care colaborează strâns (marketing&fundrasing, advocacy, GAM).
- Monitorizeaza trimestrial modul de implementare al strategiei de comunicare CRR Moldova.
II. CREARE DE CONŢINUT/ MATERIALE DE COMUNICARE, pentru a servi scopurilor de comunicare şi fundraising ale Fundaţiei
- Poveşti
Documentează pe teren poveşti ale beneficiarilor World Vision România (copii, părinti, profesori) ori a altor stakeholderi din cadrul fundaţiei;
Realizează fotografii și materiale video care să completeze documentarea;
Scrie poveşti pentru site-ul World Vision România, pentru presă ori pentru alte canale de Comunicare.
- Redactarea de postări Social Media care să promoveze activitatea fundaţiei/ campanii de fundraising/ donatiile corporate, conform unui plan agreat cu donatorul de catre specialistul in comunicare la nivel regional;
- Articole
Documentează/ crează articole care să promoveze activitatea fundaţiei;
- Input în realizarea de Newslettere, Rapoarte, studii;
- Materiale de comunicare pentru birourile finanţatoare World Vision International
Concepe materiale de comunicare cu privire la activităţile/ iniţiativele de impact desfăşurate în proiectele din cadrul CRR Moldova, care să poată fi folosite de către birourile finanţatoare WVI (informaţie postată pe site-uri, în publicaţiile WVI, rapoartele către diferiţi donatori, campanii de strângere de fonduri, etc.), la standardele cuprinse în Manualul de Comunicare WVI.
- Alte materiale: Fise ale proiectelor, brosuri, raport anual
III. RELAŢIONAREA CU PRESA & INFLUENCERI LOCALI
- Menţine o relaţie bună, constantă cu mass – media locală, prin trimiterea în mod regulat către aceasta de comunicate şi informări de presă, cu privire la iniţiativele WVR, dupa consultarea cu managerul zonal şi managerul de Comunicare.
- Organizează conferinţe de presă cu ocazia unor evenimente mai importante din proiecte, care pot prezenta interes pentru mass – media locală, după stabilirea de comun acord cu managerul zonal a locaţiei şi datei, şi concepe mapa de presă, comunicatul de presă/ invitaţia, scenariul conferinţei, elemente de vizibilitate WVR, etc.
- Participă la întâlniri locale menite a stabili şi menţine punţi de legătură cu autorităţile publice locale şi guvernamentale în teritoriu, precum şi cu alte ONG-uri locale şi a menţine şi promova imaginea WVR pe plan local, în concordanţă cu declaraţia de identitate, declaraţia de viziune, misiune şi valorile sale fundamentale.
- Organizează şi coordonează vizitele în site ale jurnaliştilor din interiorul şi din afara WVR/WVI (jurnalişti presă scrisă/ audio, echipe de filmare) permiţându-le şi înlesnindu-le acestora satisfacerea nevoilor de comunicare şi documentare pentru activităţi de fundraising/ comunicare.
- In cazul unei crize media locale, face parte din echipa de intervenţie în situaţie de criză, concepând, în colaborare cu managerul de comunicare/ PR şi managerul zonal, un plan de răspuns la situaţia de criză, fişele de posibile întrebări/ răspunsuri.
- Gestioneză, în funcţie de situaţie, cererile care vin din partea mass – media, stabilind care este persoana cea mai îndreptăţită să răspundă şi pregătind împreună cu aceasta mesajele cheie care trebuie transmise în timpul interviului.
- Recruteaza ambasadori si influenceri locali care se implica in promovarea programelor, initiativelor, campaniilor World Vision
IV. ORGANIZAREA DE EVENIMENTE
- Se implică, alături de colegii din CRR Moldova, la organizarea unor evenimente prin care se măreşte vizibilitatea şi se îmbunătăţeşte imaginea WVR pe plan local – evenimente de proiect, evenimente PR în scop de fundraising local (inclusiv campanii).
V. Respectă normele de Protecţia Muncii, a securităţii şi sănătăţii în muncă; Respectă valorile şi misiunea Fundaţiei World Vision România.


Studii, cunoștințe, abilitati, aptitudini
Studii, cunoștințe: Studii superioare, Facultate de Comunicare și Relaţii Publice (sau dintr-un domeniu înrudit) absolvită.
Cunoașterea limbii engleze (scris și vorbit) la standarde ridicate. Bune abilități de operare PC (Word, Excel, PPT)
Cunoașterea industriei umanitare.
Experiență Minim 2 ani de experienţă de lucru în domeniul relaţiilor publice. Experienţă anterioară în vânzări, marketing, servicii pentru clienţi sau non-profit constituie un avantaj.
Alte cerițe:
Abilitatea de a-și gestiona eficient timpul și a-și prioritiza multiplele responsabilități.
Orientat spre detalii pentru a se asigura că sarcinile sunt îndeplinite corect
Abilitatea de a ține prezentări eficiente. Motivat în a-i influența pe alții pentru a se implica în inițiative de strangere de fonduri.
Capacitate de analiză şi sinteză
Abilităţi excelente de înterrelaţionare şi de comunicare, precum şi sensibilitate trans-culturală. Abilităţi puternice de lucru în echipa, auto–motivate
Abilitatea de a lucra cu informaţii confidenţiale

Acest rol implică un nivel de colaborare şi relaţionare foarte bun cu grupuri ţintă, grupuri variate (angajaţi WVR, jurnalişti, autorităţi locale, beneficiari, etc.) din ţară şi din stăinatate şi prin urmare existenţa unor abilităţi crescute de lucru în medii sociale şi culturale diferite.
De asemenea, este esenţial ca persoana care ocupă această poziţie să aibă un anume grad de flexibilitate – posibilitatea de a se deplasa, în special în situaţii de urgenţă.

Cerintă de calatorie în proiecte 50%, cerință de calatorie la întalnirile echipei de comunicare, training-uri specifice, etc. 10%.

Despre World Vision:
Viziunea noastră este să sprijinim prin programe de educație, intervenție de urgență, dezvoltare și advocacy, bunăstarea copiilor. Ne concentrăm asupra muncii cu copiii, familiile și comunitățile, în scopul depășirii sărăciei și nedreptății şi credem în dreptul la șanse egale pentru copiii de la sate și de la oras. Unicitatea noastră vine prin abordarea care integrează diferite tipuri de servicii şi activități cu evaluare permanentă a nevoilor şi consiliere individuale, recunoscând că, călătoria fiecărei persoane este diferită. Munca pe care o facem contează cu adevărat. Copiii nostri din proiecte ne spun că le oferim o cale de a trece dincolo de neajunsuri, saracie şi discriminiare şi că simt că au un viitor și o speranță pentru o viață împlinită și fericită în care sunt capabili să prospere și să fie cea mai buna versiune a lor.


Termen limită pentru trimiterea CV-ului: 27.01.2022
Candidaii interesați pot trimite cv-ul la adresa de email: ana_tabara@wvi.org