Postul: Specialist relatii sociale, Proiect “Vreau in clasa a noua”
Localizare: Biroul Iasi-Vaslui (cu activitate in Birlad,judetul Vaslui)
Norma: 2 ore/zi, durata determinata
Responsabilitati majore:
• Elaborează, implementează şi monitorizează planul de activităţi din cadrul proiectului, în concordanţă cu obiectivele stabilite şi bugetul alocat.
• Asigură raportarea financiară şi narativă a realizării obiectivelor/activităţilor proiectului, conform cerinţelor NO.
• Evaluează, monitorizează şi influenţează situaţia fiecărui beneficiar în concordanţă cu planul individual de intervenţie realizat.
• Asigură/ transmite către NO, informaţii corecte, despre situaţia elevilor şi familiilor acestora respectând termenul stabilit.
• Realizează/ implementează agenda activităţilor de socializare pentru beneficiari în conformitate cu temele de interes/ problemele vârstei, situaţia socio-economică, contextul şi obiectivele proiectului.
• Asigură întocmirea/ înregistrarea/ păstrarea/ arhivarea în dosare a corespondenţei şi a informaţiilor despre fiecare copil, începând de la momentul intrării lui în proiect conform cu politicile, procedurile şi standardele World Vision.
• Realizează semestrial întâlniri cu părinţii elevilor din proiect.
• Dezvoltă şi menţine relaţii bune cu partenerii (ISJ, Liceele, Boardul de Burse, etc.)
• Facilitează relaţia beneficiar - sponsor prin respectarea tuturor politicilor şi procedurilor WVR.
• Desfăşoară programe de educare a părinţilor. Organizează şi susţine grupurile de reflecţie comunitară. Desfăşoară activităţi de sprijin pentru părinţi şi copii. Sprijină planul anual de acţiune. Colaborează permanent cu profesioniştii, autorităţile administraţiei locale şi serviciile de specialitate din cadrul reţelei de intervenţie în situaţiile de abuz, neglijare şi exploatare a copilului. Întocmeşte rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată.
• Participă sau organizează săptămânal activităţile de formare creştină conform planului de dezvoltare creştină stabilit la nivelul ADP-ului
• Respectă normele de sănătate şi securitate în muncă prevazute de legislaţia în vigoare.

Studii, cunostinte, abilitati, aptitudini
Studii: Absolvent studii superioare (preferabil in domeniul uman)
Experienta: Minimum 2 ani de experienta de lucru intr-un post similar
Cunoasterea limbii engleze. Bune abilitati de operare PC. Permis conducere cat. B. Abilitati puternice de lucru in echipa, auto–motivare. Abilităţi excelente de interrelaţionare şi de comunicare. Abilitatea de a rezolva sarcini multiple si/ sau complexe. Capacitatea de a prioritiza sarcinile.
Candidatii interesati vor inainta CV-ul catre:
Ana Tabara, Specialist Relatii de Munca, ana_tabara@wvi.org
World Vision Romania Biroul Iasi, Tel. : 0232 233 906 /fax: 0232 233 906,