Fundatia World Vision Romania cauta Specialist Relatii Sociale. Daca vrei sa faci parte din proiectul Scoala din Valiza, implementat in zona Nord-Vest te invit sa descoperi sarcinile si responsabilitatile aferente postului:

Localizare: Cluj
Proiect: Scoala din Valiza
Norma: 8 ore/zi, durata determinata

Responsabilitati majore:

- Facilitarea legăturii cu directorul școlii/ coordonatorul școlii în care se implementează proiectul, comunicarea către acesta a tuturor informațiilor importante din proiect;
- Transmiterea feedbackului către echipa de coordonare și echipa de suport tehnic;
- Sprijinirea cadrelor didactice implicate în activitățile din școală în realizarea unui calendar de utilizare a valizei + platformei (offline + online);
- Verificarea periodică a integrității echipamentelor cu inventarul (1 dată pe lună);
- Monitorizarea si evaluarea calitativa a proiectului la nivelul școlilor partenere pe toată perioada de derulare;
- Facilitatea întâlnirilor fizic sau online de Suport didactic între expert tehnic/formatori și profesorii din școală;
- Pregatirea și asigurarea evenimentelor care se derulează în cadrul proiectului, școală și comunitate;
- Propunerea de adaptare a platformei e-learning la cerinţele profesorilor (obținere feedback permanent, transmiterea lui și monitorizarea dezvoltării propunerii);
- Acordare suport în administrarea bazei de date cu cursanți la nivelul școlilor alocate;
- Monitorizarea procesului de înregistrare şi validare a datelor în platformă și asigurare suport expertului tehnic;
- Semnalarea tuturor problemelor la nivelul utilizării instrumentelor digitale și remedierea împreună cu echipele suport;
- Propunrea și dezvoltarea de rapoarte utilizatori care să reflecte actul educațional desfășurat de profesori;
- Participarea și implicarea în evenimentele de instruire în utilizarea platformei, pentru a întelege serviciul oferit profesorilor/școlilor și asigurare suport inițial utilizatorilor în utilizarea lui;
- Promovarea serviciilor de digitalizare dezvoltate în proiect în școlile partenere și în cele potențiale;
- Implicare în participare la strategia de extindere a proiectului la nivelul organizației;
- Sprijinirea voluntarilor WVR și Vodafone și desfășurarea activităților prevăzute în cadrul proiectului;
- Participă săptămânal/lunar la întâlniri de lucru cu echipa de coordonare și implementare la nivel local și național;
- Se implică împreună cu echipa la întocmirea documentelor administrative necesare funcționării proiectului;
- Realizează rapoarte lunare pentru activitățile derulate;
- Participă la toate trainingurile asignate și sesiunile de update și informare legate de platformă;


Studii, cunoștințe, abilități, aptitudini:
- Studii superioare;
- Cunoștințe solide privind finanțările cu fonduri structurale;
- Buna operare PC (Word, Excel, Power Point);
- Cunoașterea limbii engleze;
- Abilitatea de a lucra în condiții de stres;
- Abilități de comunicare și relaționare;
- Abilitatea de a prioritiza sarcinile și de a lucra în condiții de supervizare minimă;
- Permis conducere cat.B;
- Experiență profesională minim 3 ani;
- Experienţă de minimum 1 an în domeniul digital / IT.

Asteptam CV-urile la adresa alexandra_pagidean@wvi.org pana la data de 22.10.2021