Postul: Specialist relatii sociale-Vocea si participarea copilului (cod COR 243212)
Localizare: Punct de lucru Negresti
Departament: Program de dezvoltare comunitară Vaslui 1 si Vaslui 2
Norma: 8 ore/zi, durata determinata

Responsabilitati majore:

1. Construirea relaţiilor cu comunitatea

a. Construieşte relaţii apropiate cu partenerii din comunităţi şi învaţă în mod activ împreună cu aceştia, participând la evenimente sociale ale comunităţii, etc.
b. Construieşte relaţii bune şi comunică misiunea, valorile şi identitatea World Vision, către toţi partenerii, incluzând structuri comunitare, autorităţi locale, biserici şi alte ONG – uri, precum si noua abordare a organizatiei (DPA, SIP), in acord cu strategie nationala WVR.
c. Asigură şi promovează, atât în viaţa de zi cu zi cât şi la lucru, o abordare bazată pe valori creştine.
d. Desfăşoară activităţi de networking cu alţi parteneri/ stakeholders şi faciliteză procesul de networking în comunităţi pentru a face advocacy pentru promovarea importantei şi implicarea copilului, pentru a mobiliza resurse şi a asigura implementarea proiectului.
e. Constuirea şi menţinerea relaţiilor de parteneriat încheiate la nivel judeţean (ISJ, DGASPC, Palatul copiilor, etc.)

2. Construirea capacitatii comunitatilor

a. a. Faciliteză formarea continuă a structurilor comunitare ale copiilor existente în comunitate (Consiliile Elevilor - CE, Grupuri de initiativa ale copiilor – GIC), în vederea dezvoltării personale a copiilor, a formarii abilitatilor de viata si de leadership, incluzând, acolo unde este cazul, parteneriatul cu World Vision pentru implementarea activitatilor specifice de proiect, colaborand acolo unde este cazul cu specialisti externi WVR.
b. Coordonarea initiativelor de capacity building pentru partenerii din comunitate – stabilite in acord cu logframe ul si bugetul afferent perioadei de implementare (training-uri, ToT-uri, cursuri organizate).
c. Facilitează procesul de capacity building/ formare continuă a CE/ GIC pentru a face advocacy în numele celor săraci şi dezavantajaţi, si mai ales pentru participarea MVC la activitati.
d. Impreuna cu specialistii SIP si specialistul in lucrul cu tinerii de la nivelul programelor VS1&VS2, stabileste o metodologie clara de lucru cu copiii si un plan de actiune specific pentru CE/ GIC din fiecare comunitate din cele 2 programe in parte.
e. Participă în mod activ ca şi membru al echipei ADP-ului, la evenimente de invatare , intalniri de echipa, in domenii ca implicarea , imputernicirea si participarea copilului - incluzând oferirea de feed-back, reflecţie şi învaţare, replicand apoi in echipa si in comunitate informatiile / cunostintele accumulate.

3. Învăţarea în cadrul comunităţii

a. Sprijina comunitatea pentru a întelege noua abordare a programului (DPA, SIP), în vederea învăţării reciproce şi cu responsabilitate împreună cu WV în cadrul implementării proiectului precum şi a proceselor de capacity building.
b. Facilitarea membrilor comunităţii (incluzând membrii CCCPC, CP, CE) pentru a participa la toate activităţile, evenimentele din cadrul proiectului, punând accent pe învăţare, reflecţie şi împuternicire, dar mai ales pe implicarea şi împuternicirea copiilor.

4. Planificarea şi implementarea împreună cu comunitatea

a. Planifica, implementeaza, monitorizeaza şi raporteaza lunar/trimestrial si semi/anual activitatile din cadrul proiectului, impreuna cu echipa de implementare.
b. Implementeaza DPA şi SIP în acord cu obiectivele şi scopul programului/ proiectului (vocea si participarea copilului).
c. Facilitarea procesului de realizare a planului de activităţi şi a celui de monitorizare (în accord cu SIP), împreună cu partenerii şi cu echipa de implemnetare.

6. Alte responsabilităţi

a. Cunoaste şi este pregătit pentru a implementa planul naţional de sprijin în situaţii de urgentă.
b. Participă şi organizează (când este nevoie) întâlnirile formare creştină regulate desfăşurate cu angajaţii din biroul zonal Iaşi & Vaslui;
c. Respectă normele de sănătate şi securitate în muncă prevăzute de legislaţia în vigoare.


Studii, cunostinte, abilitati, aptitudini

Studii superioare, in domeniul socio-uman
Abilitati si dorinta de invatare
Foarte bune abilitati de comunicare, facilitare si interrelationare, cu copiii si cu alte categorii de stakeholders.
Cunoasterea limbii engleze – minim nivel mediu
Lucru pe calculator (MS Office: WORD, EXCEL, PP, e-mail, Internet)
Minim 1 an experienta in domeniul dezvoltarii comunitare sau in proiete care au presupus lucrul direct cu copiii si dezvoltarea abilitatilor de viata ale acestora.
Permis de conducere categoria B – 1 an experienta
Cerinta de calatorie in proiecte 80%, in comunitati din mediul rural, realizare documente proiecte 20%

Termen limita pentru trimiterea CV-ului: 15 .05.2019

Candidatii interesati vor inainta CV-ul catre:
Ana Tabara, Specialist Relatii de Munca, ana_tabara@wvi.org
World Vision Romania Biroul Iasi, Tel. : 0232 233 906 /fax: 0232 233 906,