Identifica oportunitati de finantare din fonduri structurale sau europene aplicabile;
Propune o strategie de accesare a fondurilor structurale si un plan de actiune;
Planifica, coordoneaza si monitorizeaza proiectele de tip grant aflate in derulare;
Pregateste documentatia necesara aplicarii pe fondurile structurale si alte surse de finantare;
Respecta valorile si misiunea Fundatiei ROLDA
Experienta minim 3 ani in proiecte finantate din fonduri structurale.

Links