Fundația World Vision România își mărește echipa de scriere proiecte și caută un Expert consultant accesare fonduri structurale (Nivel seniorat) full time sau part time, în funcție de disponibilitate
Poziție la nivelul orașelor: București, Iași, Cluj
Cerințe:
• minim 5 ani experiență scriere și implementare proiecte fonduri FSE, SEE Grants sau alte fonduri instituționale destinate serviciilor sociale proprii ONG
• excelente capacități tehnice și cunoștințe specializate privind condițiile finanțărilor instituționale
• capacități de conceperea cererilor de finanțare pentru măsuri educaționale și sociale, design buget, plan achiziții, atribuții resurse umane, etc
• persoană dinamică și proactivă, organizată, orientată spre rezultat, cu abilități de lucru în echipă și de gestionare procese multidisciplinare
• cunoașterea și posibilitatea de concepere proiecte și în limba engleză (de preferat)
Atribuții:
• Coordonarea procesului de scriere proiecte si design cereri de finanțare aferente programelor PEO, PIDS, CERV, DAPHNE, ERASMUS Plus, SEE Grants, Horizon, etc
• Identificarea optimă a finanțărilor potrivite strategiei Fundației World Vision România și angrenarea de parteneri instituționali sau din partea societății civile potriviți
• Realizarea de cereri de finanțare și proiecții bugetare aferente condițiilor finanțărilor identificate
• Propunerea către managementul Departamentului Granturi de direcții de acțiune optime pentru eficientizarea procesului de accesare granturi instituționale și private
• Supervizarea depunerii proiectelor cu cerințele de eligibilitate și în termenele avansate de potențiali finantațori
• încheierea de parteneriate strategice la nivel central și local/ Menținerea relațiilor parteneriale aferente accesării de proiecte/ delegare de sarcini catre echipele din teren pentru conceperea cererilor de finantare/ coordonarea realizare analize de nevoi
• Realizarea de instrumente necesare creșterii ratei de câstig proiecte
• Colaborarea cu echipele de management implementare proiecte și experții angrenați în accesare de granturi
• Propunerea de măsuri și intervenții integrate pentru îmbunătățirea grupurilor țintă identificate
Oferta:
• pachet salarial deosebit de atractiv, care recompenseaza rezultatele
• plan de carieră individualizat
• posibilitate rapidă de a avansa spre poziții de leadership/ acces la poziții internaționale
• mediu de lucru care permite îmbunătățirea continuă a capacităților profesionale și de dezvoltare personală
• lucru într-o echipă dimanică, creativă, care dezvoltă inițiave cu impact social la nivel național pentru îmbunătățirea situației comunităților vulnerabile în domeniul educației și protecției copiiilor/ promovarea drepturilor omului
• program de lucru flexibil, regim hibrid – remote/birou
• abonament de servicii medicale private
Persoanele interesate pot trimite CV-urile pănă la data 30.09.2023 către andra_motreanu@wvi.org, cristina_staiculescu@wvi.org si dana_stancu@wvi.org

Informații despre organizație:
World Vision este o organizație non-guvernamentală globală prezentă în aproape 100 de țări la nivel mondial, care își dedică activitatea bunăstării copilului. Cu activitatea de mai bine de 30 de ani în România, este una dintre cele mai mari organizații non-guvernamentale din România. În fiecare an facilităm accesul la educație de calitate pentru copiii din zonele rurale și îi ajutăm să iasă din cercul vicios al sărăciei.
Proiectele noastre deservesc peste 100 000 de beneficiari (copii și adulți), au format peste 3000 de specialiști în domenii precum protecția copilului, raportarea abuzurilor sexuale asupra copilului, consiliere parentală. Acțiunile proiectelor Fundației World Vision România sunt implementate la nivelul a 40 de județe, deservind peste 700 comunități defavorizate doar în acest an. Portofoliul de proiecte al World Vision este diversificat, oferă oportunitatea de învățare a finanțărilor precum Comisia Europeană, fonduri guvernamentale și structurale, Active Citizens Fund, fonduri private etc. Organizația este prezentă în cele mai importante parteneriate și grupuri de lucru si monitorizare al programelor structurale ce vizează proiecte educaționale și sociale.
Implicarea în echipa World Vision pentru accesarea fondurilor oferă posibilitatea de a contribui real la îmbunătățirea situației celor mai vulnerabili copii și tineri, nu doar prin scrierea proiectelor ci și prin implicarea în implementarea acestora, urmărind impactul și rezultatele acțiunilor noastre în comunități.