Începând cu luna decembrie, anul trecut, 54 de copii și tineri care locuiesc în casele noastre de tip familial din Ploiești și Ariceștii Rahtivani, precum și 68 membri ai familiilor acestora au primit sprijin prin proiectul “Șanse egale la educație pentru copiii din medii vulnerabile”, finanțat de Fundația Telus International Romania. Obiectivul proiectului a fost oferirea de îngrijire de calitate, locuire, sprijin și educație pentru acești copii aflați în situații dificile, fără sprijinul familiilor lor naturale.
Prin acest proiect am reușit să achiziționăm rechizite școlare necesare, materiale educaționale și materiale de igienă, astfel toți copiii continuându-și educația și îmbunătățindu-și abilitățile de viață independentă. Copiii au beneficiat și de asistență medicală, sprijin emoțional, consiliere psihologică, educație formală și informală, artoterapie, activități de socializare, timp liber și sport. Membrii familiilor lor au beneficiat de sprijinul echipelor noastre care le-au oferit produse pentru igienă.