Asociația Kasta Morrely implementează proiectul “Activitatea de tineret versus euroscepticism”. Scopul proiectului constă în consolidarea colaborării la nivel european între organizații active în dezvoltarea activității de tineret pentru combaterea euroscepticismului. În cadrul proiectului sunt implicate 11 organizații partenere din Bulgaria, Cehia, Croația, Grecia, Italia, Macedonia de Nord, România, Serbia, Slovenia, Spania și Turcia. Proiectul este cofinanțat prin Programul Erasmus+ al Uniunii Europene.
Activitatea principală a proiectului o reprezintă seminarul european organizat în perioada 07 – 16 Septembrie 2021 în Iași, România. Seminarul cuprinde activități de dezvoltare a parteneriatului european, inițierea de noi proiecte de tineret Erasmus+ pentru susținerea unității și solidarității europene, combaterea euroscepticismului și crearea de instrumente media de promovare a valorilor cetățeniei europene.
Participanți vor fi 33 lucratori și lideri de tineret, reprezentanți ai celor 11 organizații civice europene, persoane implicate în educația non formală și în activități de tineret, ce susțin temele proiectului: solidaritatea europeană, combaterea euroscepticismului, folosirea instrumentelor media în activitatea de tineret, incluziunea socială, echitatea și egalitatea de șanse la nivel european.
Proiectul “Activitatea de tineret versus euroscepticism” prin structura sa de seminar european de contact răspunde nevoii organizațiilor civice de a-și dezvolta activitatea de tineret, portofoliul de proiecte și instrumente dedicate implicării civice a tinerilor, în mod special a tinerilor cu oportunități reduse, prin dezvoltarea expertizei în proiecte și instrumente eficiente de comunicare publică.
Pentru a crește calitatea activităților de tineret și impactul organizațiilor partenere în implicarea și formarea tinerilor, participanții își vor dezvolta competențe în pregătirea și implementarea proiectelor de tineret Erasmus+, folosirea instrumentelor media în activitatea de tineret și tehnici de conștientizare a tinerilor privind comunitatea europeană vizând creșterea solidarității europene ca soluție în anticiparea atitudinilor de euroscepticism în rândul tinerilor. Un accent va fi pus pe vulnerabilitatea tinerilor în fața știrilor false care în mod din ce în ce mai frecvent sunt folosite în programele de piratare cognitivă.
Proiectul este implementat într-un context fără precedent întâlnit la nivel internațional și anume pandemia Covid19, context în care curentele de euroscepticism s-au dezvoltat și mai mult pe un teren de incertitudine folosind mijloace de dezinformare în masă și știri false. Societățile noastre democratice din Europa depind de capacitatea tinerilor de a avea acces la o varietate de informații verificabile, astfel încât aceștia să se implice activ în comunitatea europeană, să participe în mod informat la dezbaterile publice și în cadrul procesului decizional. Investiția în educație și în activitățile de tineret reprezintă una dintre soluțiile cu impact pe termen lung de prevenire a vulnerabilității tinerilor în fața avalanșei de informații neverificate din zilele noastre ce transmit false curente de opinie împotriva valorilor și principiilor democrației europene.
Kasta Morrely este o asociație culturală de apărare a drepturilor omului bazată în totalitate pe voluntariat având ca scop promovarea cetățeniei active, educației civice, dezvoltării sustenabile, democrației la nivel național și european precum și promovarea importanței calificărilor de specialitate necesare dezvoltării societății, culturii şi artei.