Intreprinderea sociala S.C Peisagistic Garden Concept S.R.L anunta intentia de atribuire a contractului de bunuri echipamente amenajari peisagiste.
Invitam pe aceasta cale operatorii economici sa transmita oferte de pret exprimate in lei (RON), pe adresa de e-mail peisagisticgardenconcept@gmail.com, pana la data de 14.05.2021, ora 18:00, in conformitate cu solicitarea de oferta atasata prezentului anunt.

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020.

Files