Nr. 04.20.21.1/20.04.2021

Având în vedere derularea procesului de achiziție prin aplicarea procedurii interne – selecție de oferte, organizată de către Organizația Umanitară CONCORDIA în cadrul proiectului „Servicii de calitate în comunitate- sprijin pentru o creștere durabilă și incluzivă a comunităților din Odobești/Dâmbovița și Ploiești” – 127381, Acord-cadru având ca obiect prestarea serviciilor de catering pentru Centrul de servicii sociale Sat Zidurile, Comuna Odobești, Jud Dâmbovița, demarat în data de 08.03.2021, procedura a fost anulată, întrucât nu su fost depuse oferte admisibile, urmând să se reia la o dată ulterioară.

Data publicării anunţului de atribuire: 20.04.2021

ANUNȚ PUBLICITAR (08.03.2021): http://www.concordia.org.ro/concordia/anunt-publicitar-servicii-de-catering-pentru-centrul-de-servicii-sociale-sat-zidurile-comuna-odobesti-jud-dambovita