Având în vedere derularea procesului de achiziție prin aplicarea procedurii interne – selecție de oferte, organizată de către Organizația Umanitară Concordia în cadrul proiectului „Servicii de calitate în comunitate- sprijin pentru o creștere durabilă și incluzivă a comunităților din Odobești/Dâmbovița și Ploiești” – 127381, pentru atribuirea acordului-cadru având ca obiect prestarea serviciilor de catering pentru Centrul de servicii sociale sat Zidurile, Comuna Odobești, Jud Dâmbovița, comunicăm rezultatul acesteia după cum urmează:

S-a semnat acordul-cadru cu nr. 21/04.06.2021 între Organizația Umanitară Concordia și S.C. Second Time SRL cu un preț unitar de 10,50 lei/porție.

Data publicării anunţului de atribuire: 30.06.2021