PN 3006 nr 47 din 17/02/2020ANUNŢ PUBLICITAR - RELUARE PROCEDURA

pentru atribuirea contractului de achiziţie de produse: “Consumabile premedicale si prim ajutor” CPV 33000000-0 - Echipamente medicale, produse farmaceutice şi produse de îngrijire personală

Achizitie directaAsociatia Misiunea Crestina Armata Salvarii din Romania informează că pentru implementarea proiectului “SMART-Servicii Multifunctionale Antisaracie pentru Reintegrare si Transformare” finantat din Granturile SEE Norvegian European 2014-2021, prin Programul Dezvoltare locala,reducerea saraciei si cresterea incluziunii romilor, cu număr de identificare al contractului 1/16.12.2019/N, anunţă achiziţia de produse: “Consumabile premedicale si prim ajutor” CPV 33000000-0 - Echipamente medicale, produse farmaceutice şi produse de îngrijire personală

Procedura aplicabilă: achizitie directa

Documentaţia de atribuire şi informaţii suplimentare pot fi obţinute în baza unei solicitări transmise prin prin e-mail achizitii.armatasalvarii@gmail.com sau adresate direct la sediul achizitorului din strada Inginer Zablovschi nr.9,sector 1 Bucuresti .

Operatorii economici interesati sunt rugati să depună ofertele la sediul din Strada Inginer Zablovschi nr.9,sector 1 Bucuresti sau pe e-mail la adresa achizitii.armatasalvarii@gmail.com.Data limită pentru depunerea ofertelor este 24.02.2020 ora 17:00

Criteriul de atribuire este: „preţul cel mai scăzut”.

Valoarea estimată maximă a achiziţiei este de: 15.882,35 LEI fara TVAPersoana de contact: Esanu IonelaMobil: 0726 126 077

Links