ARAS este o organizație neguvernamentală înființată în 1992, la București, de un grup de tineri voluntari. Asociația are ca obiective educația pentru sănătate, prevenirea infecției cu HIV/hepatite, alte infecții cu transmitere sexuală, tuberculoză în rândul publicului larg și al persoanelor vulnerabile, instruirea personalurilor medical, social în domeniul infecției cu HIV, promovarea și apărarea drepturilor omului, cercetarea comunitară pe temele de lucru sus-menționate.

RECRUTĂM VOLUNTARI

→ Pentru programele de prevenire a infecției cu HIV adresate tinerilor

→ Pentru linia telefonică SIDA Helpline

→ Pentru programul de reducere a riscurilor și consecințelor asociate consumului de droguri și altor comportamente cu risc

→ Programul de informare, educație și sensibilizare a populației cu privire la problematica psiho-socială legată de infecția cu HIV, consumul de droguri, alți factori de vulnerabilitate

Detalii, în fișierul anexat.

Files