Peste 600 de tineri NEETs (șomeri cu vârsta între 16-29 ani, care nu urmează nicio formă de educație sau formare) cu rezidența în regiunea Sud – Est (Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea, Vrancea) vor beneficia în următorii 2 ani de măsuri active de ocupare a forței de muncă, integrate și flexibile (informare cu privire la accesul pe piața muncii, profilare la Serviciul Public de Ocupare - AJOFM, cursuri de formare profesională, mediere pe piața muncii, consiliere, consultanță și mentorat în antreprenoriat, finanțarea de planuri de afaceri), în cadrul proiectului „IMPACT - Inserția și Mobilitatea Profesională prin Acțiuni de Calitate dedicate Tinerilor” – POCU/908/1/3 cod SMIS 150659, implementat de Asociația Brahma cu un buget total de 3,256,445.63 lei.

Proiectul IMPACT este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 1: Inițiativa “Locuri de muncă pentru tineri" Obiectiv tematic 8; Prioritatea de investiție 8.ii; Apel de proiecte: POCU/908/1/3/Operațiune compozită OS. 1.1, 1.2.

Fundamentarea proiectului „IMPACT – Inserția și Mobilitatea Profesională prin Acțiuni de Calitate dedicate Tinerilor” are la bază analiza realizată de Asociația Brahma la nivelul regiunii Sud-Est, în rândul a 373 de tineri cu profil NEETs. Astfel, pornind de la nevoile reale și specifice cu care se confruntă potențialii membri din grupul țintă, implementarea cu succes a proiectului devine o premisă sigură, așa cum sugerează și titlul.

Principalele rezultate previzionate:

• CRIS - Centrul de Resurse pentru Integrare Sustenabilă dedicat tinerilor NEETs din Sud-Est – înființat și dezvoltat;
• 600 tineri NEETs din regiunea Sud-Est informați cu privire la procedura de înregistrare la nivelul Serviciului Public de Ocupare (SPO - AJOFM); beneficii, avantaje privind înregistrarea la SPO; metode de sprijin în gestionarea relației tinerilor NEETs cu funcționarii AJOFM șamd.;
• 400 de tineri NEETs înregistrați, informați și profilați la SPO;
• 200 de tineri NEETs beneficiari ai serviciilor de formare profesională autorizate ANC (competențe digitale, operator introducere, prelucrare și validare date, lucrător în comerț, lucrător pentru estetica și igiena corpului omenesc, agent de securitate, îngrijitoare bătrâni la domiciliu) și neautorizate ANC (Expert în identificarea, prevenirea și combaterea fenomenului de mobbing la locul de muncă);
• 400 de tineri NEETs mediați pe piața muncii, utilizând proceduri și instrumente de lucru specializate;
• 176 tineri NEETs încadrați efectiv în muncă;
• 28 tineri NEETs beneficiari ai cursurilor de inițiere în competențe antreprenoriale și ai sesiunilor de consiliere și consultanță în antreprenoriat;
• 9 tineri NEETs beneficiari ai sesiunilor de mentorat în vederea pregătirii pentru demararea implementării planurilor de afacere și consolidarea mind-set-ului de antreprenor;
• 9 planuri de afaceri finanțate, implementate și monitorizate.

Se anunță așadar un proiect de IMPACT care urmărește valorizarea capitalului uman ca resursă pentru o dezvoltare sustenabilă în viitor.

Pentru informații suplimentare contactați 0766.260.896 Georgiana Barac – director Brahma.

Despre Asociația Brahma

În calitate de organizație nonguvernamentală, Brahma își propune să aducă o schimbare în viața persoanelor și comunităților vulnerabile, promovând conceptul de servicii integrate dedicate și adaptate necesităților specifice ale fiecărui individ sau comunitate. Mai multe informații despre Asociația Brahma găsiți aici: www.asociatia-brahma.ro.