Comunicat de presa

Asociația Dorna Tismana anunță lansarea Platformei eLearning SMART StartUp - program eLearning „Fundraising & Business Plan”, născut din dorința de a aduce mai aproape oameni creativi, cu idei antreprenoriale proprii, interesați de creșterea bunăstării. Programul eLearning „Fundraising & Business Plan” este util pentru ca:
- combină învățarea și serviciul în folosul comunității pentru a ajuta tinerii să-și dezvolte abilități de viață
- îi ajută pe tineri să devină agenți ai schimbării, capabili să-și transforme propria viață și comunitatea în care trăiesc în mod pozitiv.
- tinerii învăța și sunt motivați să se dezvolte în domeniul antreprenoriatului

Platforma eLearning SMART StartUp propus răspunde nevoii de a crea un context non-formal de dezvoltare antreprenoriala, dedicat tinerilor din Grupul țintă (prin capacitarea acestora instruindu-i si dezvoltându-le competente in educație eLearning in mediul antreprenorial, managementul proiectelor / planurilor de afaceri);

Platforma eLearning SMART StartUp este o structura pentru sprijinirea afacerilor care urmăresc în permanență crearea unui mediu favorabil și sustenabil pentru IMM-urile nou-înființate.

În acest fel, întreprin¬deri¬lor le va fi stimulat potențialul de creștere și via¬bilitate, ajutându-le să se dezvolte în perioada de început, prin asigurarea unor facilități comune și a suportului managerial necesar SERVICII integrate / suport eLearning Businesst, informare & consultanta in Antreprenoriat (asistență personalizată și mentorat web/online & social media); Crearea si dezvoltarea Platformei eLearning SMART StartUp va oferi:
• facilitarea accesului la informații privind oportunitățile antreprenoriale de implementare/finanțare afaceri)
• consultanta online permanenta prin intermediul experților in fonduri U.E/StartUp & formatorilor/experților consultanți vizavi de finanțarea proiectelor;
• promovarea, informarea si mediatizarea activităților/produselor proiectului dedicate grupului țintă

Platforma eLearning SMART StartUp va fi conceputa ca o structura ADAPTABILA, ACCESIBILA, in CONTINUA SCHIMBARE si DEZVOLTARE in funcție de nevoile si oportunitățile de actualitate vizavi de activitățile/produsele proiectului. Tipurile de incubatoare care vor fi înființate prin Platforma eLearning SMART StartUp sunt următoarele:
• social (folosește spiri¬tul antreprenorial și inovația pentru a crea impact so¬cial);
• specific unui sector (oferă toată ga¬ma de servicii necesare celor care au o idee feza¬bilă, aplicabilă)
• virtual (oferă servicii de incubare prin internet, sub forma portalurilor de afaceri);

Platforma eLearning SMART StartUp este o instituție care urmărește crearea unui mediu favorabil, sustenabil, pentru firmele nou înființate și cele inovative cu potențial de dezvoltare. Statisticile arată că la nivel mondial afacerile care își încep activitatea în Incubatoarele Tehnologice și de Afaceri au șanse mai mari de supraviețuire în primii 5 ani decât cele care pornesc în afara acestora.

„Incubarea în afaceri este un proces dinamic de dezvoltare a întreprinderilor. Platforma eLearning SMART StartUp alimentează firmele mici, ajutându-le să supraviețuiască și să crească în perioada de început, atunci când sunt cel mai vulnerabile.

Platforma eLearning SMART StartUp asigură asistență în management, acces la servicii de finanțare și servicii de sprijin tehnic și în managementul afacerilor. „Incubarea în afaceri este un proces dinamic de dezvoltare a afacerii. Este o noțiune care acoperă o gamă largă de procese care contribuie la reducerea ratei de eșec a companiilor aflate în fază incipientă și la accelerarea dezvoltării companiilor care au potențial de a deveni generatoare de locuri de muncă și bunăstare. Platforma eLearning SMART StartUp este o proprietate cu mici unități de muncă, asigurând un mediu instructiv și de susținere pentru antreprenorii aflați la început și pe perioada primelor etape ale business-ului.

Platforma eLearning SMART StartUp asigură trei ingrediente principale pentru companiile în creștere, de succes – un mediu antreprenorial și de învățare, acces rapid la mentori și investitori, vizibilitate pe piață.” Platforma eLearning SMART StartUp își propune integrarea noilor tineri resursa viitori antreprenori in comunitatea/rețeaua Internet & Social Media SMART StartUp va reuni peste 1000 de membri online, in scopul facilitării contribuției acestora la redefinirea mediului antreprenorial.

STRUCTURA Platformei eLearning SMART StartUp

Website Custom eLearning SMART StartUp http:/smart.dornatismana.ro

CONȚINUT TEMATIC Website Custom eLearning SMART StartUp / portal web complex cu diferite funcționalități având următoarele componente web:

o componenta web educațională/ eLearning business plan - dezvoltare personala, cursuri gratuite, eLearning - capacitare startup - Programul eLearning „Fundraising & Business Plan” din cadrul Platformei SMART StartUp este împărțit in 2 sesiuni online:
- Sesiune capacitare 1 „Edu eLearning Business plan”
- Sesiune capacitare 2 „Edu eLearning Fundraising”

o componenta web promovare/informare online startup

o componenta web bune practici/idei de afaceri startup

o componenta web utila startup/antreprenoriat

o componenta web surse de finanțare proiecte startup

Pagina web eLearning SMART StartUp https://sites.google.com/view/2020smart

BLOG eLearning SMART StartUp https://netstartup.blogspot.ro/

Promovare in Social Media eLearning SMART StartUp

Pagina eLearning SMART StartUp Facebook https://www.facebook.com/2020SMARTStartup

GRUP eLearning SMART StartUp Facebook https://www.facebook.com/groups/smartstartup2020/

Pagina eLearning SMART StartUp LinkedIn https://www.linkedin.com/showcase/asocia%C5%A3ia-dorna-tismana

Proiectul Platforma E-Learning S.M.A.R.T S.T.A.R.T-U.P este finanțat de către Ministerul Tineretului si Sportului prin DJST - Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Gorj

Links

Files