În perioada 14 septembrie 2022 – 31 decembrie 2023, CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE A JUDEȚULUI IAȘI, în parteneriat cu SC IOANIDA TURISM SRL și SC CSA TRAVEL S.R.L derulează proiectul ” ANGAJAȚII DIGITALIZAȚI - RESURSA VIITORULUI”, co-finanțat prin Programul Operațional Sectorial Capital Uman 2014 – 2020, număr contract POCU/860/3/12/142921. În acest context, în cadrul proiectului, au debutat o serie de cursuri care beneficiază de un mare interes din partea grupului țintă.
Astfel, Camera de Comerț și Industrie a jud. Iași a demarat două grupe de curs de calificare de domeniul Operator introducere, prelucrare și validare date. Prima grupă este formată din angajați ai SC CORA TEXTILES din Iași, iar cea de a doua grupă este adresată beneficiarilor din cadrul Hotelului Majestic din mun. Iași.
Roxana Ateșoae, managerul proiectului, a subliniat aspectul inovativ vizat: „Proiectul nostru își propune furnizarea unui mix de programe, formale și nonformale, către persoanele angajate din sectoare competitive cu scopul dezvoltării competențelor digitale ale acestora”.
SC CSA TRAVEL S.R.L a demarat, de asemenea, două grupe de curs în domeniul Designer pagini web, adresat angajaților unor societăți comerciale din Vaslui.
Rezultatele prevăzute a fi atinse la finalul proiectului sunt:
135 cursanti – curs ANC Operator introducere, validare si prelucrare date, nivel 3
60 cursanti – curs ANC Designer web, nivel 4
115 cursanti – curs ANC Competențe digitale
310 cursanti ECDL Complet
156 cursanti ECDL Avansat
32 cursanti – formare specialiști IT
5 întreprinderi care introduc programe de învățare la locul de muncă

Detalii tehnice:
Perioada de implementare a proiectului: de la 14/09/2022 până la 31/12/2023.
Proiectul cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 și are o valoare totală de 4 815 689,74 lei.
Informații suplimentare legate de proiect:
Manager proiect: Roxana Ateșoae
Tel: 0374462462

Links

Files