ASOCIATIA PERSOANELOR CU HANDICAP SPORTING CLUB GALATI, în calitate de Beneficiar, impreuna cu Partner 1 – Federatia pentru Accesibilizarea Romaniei si Partner 2 – Asociatia Consultantilor si Expertilor in Economie Sociala Romania au finalizat Activitatea A3.1 Cartografiere ONGuri si actori publici si realizarea unei harti/catalog online pentru judetul Galati.

Rezultat proiect 1: un catalog online, care include, pe baza cartografierii realizate la nivel judet/oras Galati fise/profiluri complexe ale ONGurilor cu actiuni/proiecte relevante in diferite arii ale dezvoltarii locale.

Catalogul, ca atare, constituie un element de baza, in dezvoltarea de parteneriate relevante, tintite direct in diferite arii ale dezvoltarii locale, dintre autoritatile publice si actori non-profit.

Acesta poate fi accesat aici:
https://aphsportingclubgl.ro/Catalog-Online/

Links

Files