Asociația AVATAR în parteneriat cu Asociația Datini Educație Cultură Găujani au implementat în perioada decembrie 2021- iulie 2023, proiectul “Centru educațional de tineret Găujani”.
Proiectul a fost finanțat cu sprijinul granturilor acordate de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin mecanismele financiare SEE și Norvegian 2014-2021, în cadrul programului Active Citizens Fund România.
Obiectivul principal al proiectului a vizat capacitarea unui număr de 10 tineri defavorizați din comunitatea Găujani, zonă insuficient deservită, de a deveni un nucleu local pentru inițiative civice de creștere a gradului de implicare a cetățenilor în viața comunității și de conștientizare a rolului și importanței organizațiilor sociatății civile în societate, pe durata proiectui, prin înființarea unui centru educațional de tineret la nivel local.
Beneficiarii proiectului
- Beneficiari direcți ai proiectului au fost 12 tineri cu vârsta între 14 si 20 de ani, din comuna Găujani, romi și ne-romi, ce reprezintă o categorie insuficient deservită și care au fost parte din nucleul de inițiativă creat.
- Un alt grup de beneficiari a fost format din 50 de tineri care pe parcursul derulării proiectului au fost implicați în acțiuni locale implementate de tinerii lideri (activitățile din campania de conștientizare locală), dar și 250 de persoane din comunitate care au participa la evenimentele derulate de tineri.
Activitățile proiectului au vizat:
 înființarea unui Centru educațional de tineret, ce contribuie la oferirea de servicii de calitate pentru persoanele aparținând grupurilor vulnerabile, atât pe perioada de implementare a proiectului, cât și după finalizarea acestuia;
 selectarea și formarea a 10 tineri în temele cetățenie activă, teatru social, campanii sociale, scriere de proiecte, fundraising;
 o campanie de strângere de fonduri pentru centrul educațional nou înființat;
 realizarea unui website performant;
 Realizarea campaniei locale de conștientizare ”Cetățeni implicați-societate puternică”, ce a constat in 5 activități derulate în perioada campaniei, și anume:
 o campanie de strângere de fonduri realizată de grupul de inițiativă pentru colegii din școala Găujani cu ocazia Sărbătorilor de iarnă - cadouri strânse pentru 80 de elevi
 o reprezentație de teatru ziar pe tema abandonului școlar - peste 50 de participanți la spectacol
 o cafenea publică pe tema cetățeniei active - peste 30 de persoane (Administrația locală, cetățeni, tineri) participante la discuții
 un proiect scris și aplicat pentru o linie de finanțare, pentru organizarea unei tabere
 o petiție depusă la Primărie pentru înființarea unui parc în localitate

 o caravană de promovare a rezultatelor proiectului în 5 localități rurale din județul Giurgiu;
???????????????????????? utilizate: Teatru ziar, Flashmob, Cafenea publică, Fundraising, Scriere proiecte, Cetățenie activă – petiționare.
???????????????????????????????????? finale:
- 50 de tineri din comunitate și-au dezvoltat competențe de lucru cu metodele folosite în campanie, și-au crescut nivelul de conștientizare referitor la importanța participării civice , și-au dezvoltat competențe din sfera educației civice/cetățeniei active: implicare, participare, responsabilitate, lucru împreună, identificarea problemelor din comunitate și aducerea lor în atenția comunității
- peste 250 de persoane au participat la activitățile campaniei și au fost informate despre proiect și temele abordate de grupul de inițiativă împreună cu cei 50 de tineri din Găujani:
- peste 500 de persoane au fost informate despre proiect și temele abordate în campanie: cetățenie activă, importanța organizațiilor societății civile în societate - flyere distribuite în comunitate
- 200000 de persoane de la nivel național informate despre proiect.

Asociația AVATAR , presedinte Gabriela Luciana Teodorescu “Suntem mândri de tot parcursul copiilor și îi așteptăm să construiască pentru comunitate proiecte, să fie cetățeni activi și responsabili ai comunității. Așa cum am menționat nu o dată, valoarea adaugată a proiectului a constat în implementarea și utilizarea instrumentelor inovatoare care facilitează accesul la informație și educație, atât pentru persoanele aparținând grupurilor vulnerabile, cât șipentru cele implicate în activități specifice. Scopul proiectului a vizat creșterea gradului de implicare a cetățenilor în viața comunității și conștientizarea rolului și importanței organizațiilor societății civile în societate, prin înființarea unui centru educațional de tineret la nivelul comunei Găujani, județul Giurgiu. “
Proiect a fost derulat de Asociația AVATAR în parteneriat Asociația Datini Educație Cultură Găujani, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.

Date de contact:
Asociația AVATAR , Gabriela Luciana Teodorescu: 0731.544.469
Asociația Datini Educație Cultură Găujani, Cornelia Enache: 0726.481.031
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Despre Programul Active Citizens Fund România
Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.
@acfromania
#haide #ActiveCitizensFund #Romania #activecitizens #EEANorwayGrants.

Links

Files