Compass este un proiect finanțat prin programul Erasmus+, implementat în perioada octombrie 2022 - ianuarie 2025.

Contextul
În prezent, în domeniul îngrijirii vârstnicilor, sunt disponibile diverse oportunități de formare care au scopul de a spori cunoștințele și înțelegerea în rândul lucrătorilor din prima linie pentru a sprijini o strategie centrată pe pacient. Cu toate acestea, lipsesc cursurile educaționale pentru managerii serviciilor de îngrijire, aceștia având un rol determinant în coordonare.

Soluția propusă de inițiativa Compass
Având în vedere aceste aspecte, Compass va acoperi un deficit în oferta actuală de formare, prin intermediul unor metodologii educaționale inovatoare. Proiectul mai urmărește să ajute managerii de servicii de îngrijire să dobândească aptitudini pentru a răspunde mai bine nevoilor actuale de pe piața forței de muncă, în special prin îmbunătățirea abilităților de leadership ale acestora. Competențele de leadership sunt esențiale pentru a face trecerea la abordările PCC (îngrijirea centrată pe persoană) în contextele lor de lucru.

Proiectului Compass are ca obiective:

● să dezvolte abilitățile managerilor europeni de servicii de îngrijire pentru a îndruma schimbarea către adoptarea unor abordări de îngrijire centrată pe persoană (PCC) în contextele lor de lucru.
● să ofere managerilor un spațiu și o metodologie pentru a sprijini analiza și învățarea din experiența de lucru și, în același timp, să înceapă dezvoltarea unei rețele de profesioniști care exercită această funcție la nivel național și care doresc să participe la un proces de dezvoltare profesională.
● să dezvolte o Comunitate Europeană de practică (CoP) a managerilor serviciilor de îngrijire și a lucrătorilor din domeniul îngrijirii persoanelor vârstnice, cu scopul de a face schimb de experiență și de competențe, de a construi un limbaj comun și de a sprijini consolidarea unei noi viziuni profesionale privind îngrijirea bazată pe principii umaniste.


Rezultatele preconizate:
Pentru a-și atinge obiectivele, parteneriatul Compass, cu sprijinul principalilor stakeholderi, va dezvolta 3 rezultate principale:
Un pachet de formare, disponibil în mai multe limbi, cu învățare mixtă (o combinație de e-learning și sesiuni de învățare față-în-față) adresat managerilor serviciilor de îngrijire din întreaga Europă.
O metodologie de organizare a unor grupuri de reflecție online ale managerilor serviciilor de îngrijire care se angajează să îmbunătățească practicile de PCC ale organizațiilor lor, inspirată de metodologia "grupurilor de lucru și de discuții" (WDGs).
O comunitate digitală de practică pentru managerii serviciilor de îngrijire din Europa care se angajează să îmbunătățească practicile de PCC din organizațiile lor.

Parteneriat:
Parteneriatul Compass este format din 7 organizații din 6 țări. Acestea sunt:
Anziani e non solo, Italia – Coordonator de proiect
Asociația Europeană pentru Inovare Socială (EaSI), România
Aproximar, Portugalia
Cyprus University of Technology, Cipru
Asociația Habilitas, România
Redial, Irlanda
Fundación Intras, Spania

Links