COMUNICAT PRESĂ
14.08.2020

CAMPANIA DE INFORMARE ȘI SENSIBILIZARE NR. 2 ’’Împreună pentru o viață mai bună’’,cod SMIS 2014+: 113400

Fundația pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale, în calitate de partener în cadrul proiectului ’’Împreună pentru o viață mai bună’’, cod SMIS 2014+: 113400, organizeză în perioada 17-19 august 2020 Campania de Informare și Sensibilizare nr. 2.

Prin aceste campanii se vor dezbate problemele sociale care afectează viața copiilor/familiilor din comunitate și se vor promova cele două servicii sociale care funcționează în cadrul proiectului : Centrul de Consiliere și Sprijin pentru Părinți și Copii Vărăști și Serviciul de Îngrijire și Asistență la Domiciliu Vărăști.

Obiectivul principal al proiectului ’’Împreună pentru o viață mai bună’’ este scăderea riscului de sărăcie și excluziune socială pentru 620 de persoane care locuiesc în zone marginalizate în care există populație romă din comuna Varăști, judetul Giurgiu, prin realizarea și implementarea unor măsuri destinate dezvoltării locale integrate, centrate pe o abordare multisectorială, corelând și asigurând complementaritea între investițiile în infrastructură și cele destinate dezvoltării capitalului uman.

Valoarea totală a proiectului este 18.670.771,04 lei, din care valoare confinanțare UE: 15.808.573.75 lei si valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național 2.770.089,29, iar perioada de implementare este de 36 de luni
în comuna vărăști, jud. Giurgiu.

Proiect cofinanțat din fondul social european prin programul operational capital uman 2014-2020, pocu/18/4/4.1 „dezvoltare locala integrata (dli 360 grade) in comunitatile marginalizate in care exista populatie apartinand minoritatii rome - regiuni mai putin dezvoltate”

DATE DE CONTACT:
Centrul de Consiliere și Sprijin pentru Părinți și Copii Vărăști
Str. 22 Decembrie 1989, nr.2 Vărăști, jud. Giurgiu
telefon: 0735 526 628
email: ccspc.varasti@fdss.ro

Serviciul de Asistență și Îngrijire la Domiciliu Vărăști
Str. 22 Decembrie 1989, nr.2, Vărăști, jud. Giurgiu
telefon: 0721 009 008
email: sid.varasti@fdss.ro

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.

Files