Fundația ICAR, în parteneriat cu AIDRom, a implementat prima etapă a proiectului „Asigurarea Sănătății pentru Solicitanții de Azil din România (ASIG – RO)”, FAMI 20.02.04.01, în perioada 26.09.2020 – 25.09.2021. Proiectul este finanțat prin Programul Național Fondul pentru Azil, Migrație și Integrare. Proiectul a contribuit la îmbunătățirea condițiilor de primire și asistență pentru solicitanții de azil din România prin asigurarea nevoilor de bază în materie de sănătate fizică și psihică a acestora.
Activitățile principale ale proiectului au vizat solicitanții de azil aflați pe teritoriul României și se vor desfășura pe parcursul unui an de zile în cele șase centre de proceduri și cazare aflate în subordinea Inspectoratului General pentru Imigrări, din București, Galați, Timișoara, Rădăuți, Șomcuta Mare și Giurgiu. Din grupul țintă al proiectului au făcut parte solicitanții de azil cazați în centrele Inspectoratului General pentru Imigrări, precum şi cei care locuiesc în afara acestor centre.
In cadrul acestei prime etape, peste 1200 de solicitanți de azil, cazați atât în centrele IGI cât și în afara acestora, au beneficiat de consultații, investigații, analize şi tratamente medicale și au participat la sesiuni de informare şi consiliere cu privire la sistemul de asistență medicală din România, drepturile și obligațiile pe această linie, normele de igienă și sănătate publică (indicatorul asumat pentru aceste servicii fiind de 432 de solicitanți de azil).
Totodată, peste 560 de solicitanți de azil, cazați atât în centrele IGI cât și în afara acestora, au beneficiat de asistență și consiliere psihologică de specialitate (indicatorul asumat pentru aceste servicii fiind de 216 solicitanți de azil).
Mai multe informații despre serviciile oferite în cadrul proiectului puteți obține de la Irina Conduruță, Responsabil Implementare, e-mail: irina@icarfoundation.ro .

Files