Fundația ICAR, în parteneriat cu AIDRom, implementează ultima etapă (ETAPA a III-a) a proiectului „Asigurarea Sănătății pentru Solicitanții de Azil din România (ASIG – RO)”, FAMI 20.02.04.03, în perioada 26.09.2022 – 25.12.2022. Proiectul este finanțat prin Programul Național Fondul pentru Azil, Migrație și Integrare. Proiectul va contribui la îmbunătățirea condițiilor de primire și asistență pentru solicitanții de azil din România prin asigurarea nevoilor de bază în materie de sănătate fizică și psihică a acestora.
Activitățile principale ale proiectului vizează solicitanții de azil aflați pe teritoriul României și se vor desfășura pe parcursul a trei luni, în cele șase centre de proceduri și cazare aflate în subordinea Inspectoratului General pentru Imigrări, din București, Galați, Timișoara, Rădăuți, Șomcuta Mare și Giurgiu. Din grupul țintă al proiectului fac parte solicitanții de azil cazați în centrele Inspectoratului General pentru Imigrări, precum şi cei care locuiesc în afara acestor centre.
In cadrul acestei prime etape, cel puțin 136 de solicitanți de azil, cazați atât în centrele IGI cât și în afara acestora,vor beneficia de consultaţii, investigaţii, analize şi tratamente medicale și vor participa la sesiuni de informare şi consiliere cu privire la sistemul de asistenţă medicală din România, drepturile și obligaţiile pe această linie, normele de igienă şi sănătate publică.
Totodată, cel puțin 68 solicitanți de azil, cazați atât în centrele IGI cât și în afara acestora, vor beneficia de asistență și consiliere psihologică de specialitate.
Specialiștii psiho-sociali care vor derula activități în aceste centre vor urmări într-o primă fază identificarea solicitanţilor de azil, în special a celor aparținând unor categorii vulnerabile (familii în dificultate, persoane vârstnice, persoane cu boli cronice, minori neînsoțiți, victime ale violențelor fizice și psihice), precum și identificarea nevoilor acestora. Ulterior, vor fi efectuate teste pentru evaluarea stării generale de sănătate a solicitanților de azil nou sosiți, iar medicii generaliști vor acorda consultații medicale săptămânale.
Prin proiect vor mai fi asigurate decontarea unor dispozitive medicale și transportul la facilitățile medicale pentru persoanele aflate în imposibilitatea de a se deplasa singure, în scopul de a răspunde cât mai bine nevoilor medicale ale solicitanților de azil din România.
Mai multe informații despre serviciile oferite în cadrul proiectului puteți obține la următoarea adresă de e-mail: icar@icarfoundation.ro .

Files