Fundația Județeana pentru Tineret Gorj lansează Proiectul de tineret Program Pilot P.A.C.T. cu acțiuni de Promovare a Artei & Culturii Tradiționale in rândul tinerei generații care își propune păstrarea, promovarea si valorificarea unui întreg repertoriu al Patrimoniului Cultural Imaterial cu intermediul implementării si dezvoltării Programului Pilot cu acțiuni de Promovare a Artei & Culturii Tradiționale in cadrul căruia se vor împărtăși cultura tradiționala*, in egala măsura dezvoltând-si unele abilitați a G.T. învățând cum se realizează activitățile de culegere, conservare si valorificare a tradițiilor / obiceiurilor / meșteșugurilor / artelor populare si a tuturor valorilor culturale de patrimoniu, realizând si creând diverse obiecte/produse/lucrări A.C.T*

Păstrarea artelor populare & culturii tradiționale* este o datorie si o obligație a noastră a tuturor, pentru ca in lumea aceasta a globalizării exista riscul ca identitatea naționala sa se șteargă.. Fundația Județeana pentru Tineret Gorj face un lucru prodigios promovând si valorificând un întreg repertoriu al Patrimoniului Cultural Imaterial din România amenințat de vremurile postmoderne.

Proiectul urmărește păstrarea, promovarea si valorificarea unui întreg repertoriu al Patrimoniului Cultural Imaterial, prin intermediul implementării si dezvoltării Programului Pilot cu acțiuni de Promovare a Artei & Culturii Tradiționale - P.A.C.T., program care va fi implementat cu următoarele activități din structura proiectului:
• SEMINAR - Promovarea diversității “Întâlniri cu.. tradiția” realizat in scopul susținerii active si permanente a G.T. in domeniu*;
• Activitate cultural-artistica - Expoziția “Promovarea Artei & Culturii Tradiționale - P.A.C.T.” (in care ne propunem sa dezvoltam interesul fata de cultura tradiționala*);
- PROGRAM CULTURAL-ARTISTIC rezultat al activităților creative de realizare diverse lucrări A.C.T* (exemplu orientativ: de recondiționare a materialelor cu specific popular, confecționare lucrări de arta plastica si decorativa);
- EXPOZIȚIA - P.A.C.T. rezultat al Programului cultural-artistic cu activități creative de realizare diverse lucrări A.C.T* concepute cu abordări inovative de G.T.;
• STAGIU - Schimb de experiență intercultural - „Diferiți dar împreuna” - implementat pentru a facilita realizarea unei Piese de teatru cultural-artistica in domeniu*;
• PIESA DE TEATRU CULTURAL-ARTISTICA - “Cuvânt, Sunet si Culoare” in domeniu* - rezultat al Stagiului - Schimb de experiență intercultural;
• CAMPANIA DE PROMOVARE Media&Online - Campanie susținută prin intermediul dezvoltării Platformei web PACT.;

Toate aceste activități care alcătuiesc proiectul in cadrul cărora se vor împărtăși arta populara & cultura tradiționala*, in egala măsura dezvoltând-si unele abilitați ale G.T. aceștia vor fi îndrumați de persoane resursa in domeniu* (meșteșugari – instructori, meșteri populari, lucrători de tineret) care ii vor sprijini in mod direct in activitățile tematice învățând-ui cum se realizează activitățile de culegere, conservare si valorificare a tradițiilor/obiceiurilor/meșteșugurilor/artelor populare si a tuturor valorilor culturale de patrimoniu (G.T. vor învață cum sa realizeze si creeze diverse obiecte/produse/lucrări A.C.T*); Astfel in urma implementării si dezvoltării Programului Pilot P.A.C.T acesta încurajând/asigurând oportunități de afirmare/exprimare cultural-artistica precum si sprijinirea creativității si a inovării cultural-artistice prin stimularea implicării active si directe a G.T. în diverse arte in domeniu*

Proiectul de tineret Program Pilot P.A.C.T. cu acțiuni de Promovare a Artei & Culturii Tradiționale in rândul tinerei generații este cofinanțat de către Ministerul Tineretului si Sportului.

Links