Deşi s-a constatat, în ultima perioadă, o scădere a numărului de locuri de muncă în judeţul Argeş şi s-au făcut o serie de disponibilizări de personal, nu se poate spune că ne-a afectat deocamdată atât de mult criza, datorită potenţialului economic şi potenţialului uman extrem de ridicat pe care îl are judeţul nostru, a precizat dl. director general al A.J.O.F.M. Argeş, Mihai Oprescu. Dumnealui a ţinut să precizeze cum stăm în momentul de faţă cu numărul şomerilor în judeţul Argeş.

Numărul şomerilor înregistraţi la A.J.O.F.M. în luna noiembrie în judeţul Argeş sunt de 12517 persoane, în creştere cu 4,4% faţă de luna octombrie 2008 şi în scădere cu 607 persoane comparativ cu luna noiembrie 2007. Creşterea a fost înregistrată, în principal la categoria şomerilor indemnizaţi şi este datorată disponibilizărilor curente de personal.
La sfârşitul lunii noiembrie 2008 rata şomajului înregistrat în judeţul Argeş a fost de 4,6 %, înregistrând o uşoară creştere de 0.2 puncte procentuale faţă de luna precedentă şi 0.3 puncte procentuale faţă de luna noiembrie 2007.
Ponderea cea mai mare în totalul persoanelor înregistrate o deţin în continuare persoanele cu vârta cuprinsă între 30-39 ani (26.4%) şi 40-49 ani (27.4%), constatându-se şi o creştere la persoanele cu vârsta sub 25 ani datorată înregistrării absolvenţilor de învăţământ 19%.
Analizând structura şomerilor pe sexe, femeile reprezintă o medie de 49,3 % din numărul total al şomerilor înregistraţi.
Putem spune că în momentul de faţă există anunţate un număr de persoane spre a fi supuse concedierilor, un număr de 2334 persoane în perioada noiembrie anul curent - aprilie anul viitor. Aceste persoane sunt în special din domeniul industriei constructoare de maşini, al construcţiilor şi al serviciilor şi agriculturii.
La momentul acesta nu putem să vorbim de elementele specifice unei crize, dar sunt unele probleme economice deosebite faţă de ceilalţi ani, mai ales pentru cei din industria de maşini.
Firmele care au făcut disponibilizări sunt publice, toţi le ştim şi putem să amintim Subansamble Auto S.A., Grupul de firme GIC, Divertex SRL, din domeniul construcţiilor Hidtroconstrucţia, Direct, pe partea de autoturisme ar fi Poliplast, Nosad Metal, acestea ar fi principalele firme. Mai este un caz la Ana Imep, aici s-au mai anunţat disponibilizări pentru luna februarie 2009, în jur de 200 de persoane.
Schimbările intervenite pe piaţa muncii cer o nouă abordare şi presupun o adaptare continuă a activităţii Agenţiei Judeţene de Ocuparea Forţei de Muncă la noile condiţii, prin intensificarea activităţilor de formare profesională în meseriile solicitate pe piaţa muncii.
Planul de formare profesională propus pentru anul 2009 cuprinde un număr de 1800 de persoane, o majorare exprem de mare, de la 1100 la 1800, ţine cont de realităţile şi elementele economice care se vor întălni anul viitor. Cursurile pentru care ne pregătim sunt diverse, începând de la administrator de pensiune, cele din domeniul serviciilor cameristă, bucătar, coafor, până la cele care reprezintă o pregătire accentuată şi anume manager resurse umane, manager de proiect, operator PC, sudor, electrician auto şi electrician constructor. Pe zona agricolă vom avem pomicultor, îngrijitor zootehnic, lucrător în creşterea animalelor, oferta este destul de diversificată.
La momentul acesta avem o îndeplinire a indicatorilor de performanţă pe contractul cadru semnat de agenţia noastră cu Agenţia Naţională de Ocupare a Forţei de Muncă; un procent de 90.56%, este un procent care se încadrează la calificativul foarte bun şi încercăm să închidem acest an cel puţin cu acest calificativ.
Sper ca acestă criză să nu afecteze principala industrie a judeţului nostru, cea a construcţiilor de maşini, să nu aibă probleme la începutul anului viitor, să nu existe disponibilizări masive pe platforma Uzinelor Dacia Renault. Sunt convins că elementul imediat următor va fi şi revigorarea industriilor orizontale a construcţiilor de maşini. Deasemenea sper că odată cu venirea primăverii firmele de contrucţii să înceapă să activeze la capacitate maximă şi deocamdată nu cred că trebuie să ne îngrijorăm atât de mult şi să considerăm că această criză economică nu s-a abătut şi asupra judeţului Argeş.

Links