Cursul de formare din cadrul proiectului “Coaching for youth 2.0”, a fost organizat cu succes.
Proiectul este implementat de către Asociația Scout Society, în perioada 01.10.2020 - 31.12.2021 și este finanțat de Uniunea Europeană prin intermediul programului Erasmus+.
Cursul de formare a fost activitatea principală a proiectului “Coaching for youth 2.0”, care a fost conceput cu scopul de a reduce numărul tinerilor din categoria NEETs din cele 9 comunități locale europene: Maracena (Spania), Ljubljana (Slovenia), Târgu-Jiu (România), Torino (Italia), Kırklareli (Turcia), Salonic (Grecia), Szeged (Ungaria), Ostrava (Cehia), Funchal (Portugalia). Astfel, tineri cu vârsta cuprinsă între 16-24 de ani din aceste comunități locale au beneficiat de 81 de sesiuni de coaching. Până în acest moment subiectele abordate au fost: voluntariatul local și internațional, continuarea studiilor, alegerea unui loc de muncă, cariera personală, etc.
În urma cursul de formare am reușit să:
- creștem capacitatea a 27 de lucrători de tineret pentru a oferi servicii de coaching tinerilor cu oportunități reduse (ex. NEETs);
- creștem șansele și oportunitățile de angajare a 270 de tineri din 9 țări din Europa;
- dezvoltăm un nou program de coaching.
Pe termen lung, organizațiile partenere proiectului vor continua să promoveze în comunitățile locale și la nivel european prin intermediul activităților pe care le organizează cu tinerii - utilizarea serviciilor de coaching dezvoltate. Mai mult ca atât, ne propunem să implementăm mai multe proiecte de coaching la nivel european și să dezvoltăm o metodologie de coaching pentru tineri. Scopul nostru se bazează în mod substanțial pe datele pe care le-am colectat și analizat în urma aplicării chestionarului în cele 9 comunități locale partenere, unui număr de 471 de persoane. În acest sens, respondenții au fost întrebați dacă au mai beneficiat de sesiuni de coaching iar răspunsurile au fost următoarele: 58% dintre respondenți au menționat că nu, 27% au beneficiat și 13% nu știau. Am mai aflat că 46% dintre respondenți ar dori să aibă sesiunile de coaching față în față, în timp ce 33% dintre ei nu au nicio preferință și doar 19% ar dori să le aibă online.
În acest sens, din cauza nevoilor existente, vom continua să promovăm importanța coaching-ului și vom oferi instrumentele și tehnicile necesare pentru organizarea activităților din acest domeniu dar și pentru extinderea acestui proces.

Links

Files