Asociația Scout Society din Târgu-Jiu a desfășurat în perioada 31 martie – 6 aprilie training cursul din cadrul proiectului “O societate fără rasism II”, cofinanțat de Uniunea Europeană.
Proiectul este implementat în perioada 21.06.2020 - 20.06.2022 în parteneriat cu organizații din nouă țări. Aceste organizații sunt din Slovenia (DRUSTVO TABORNIKOV ROD ZELENA ROGLA), Spania (ASSOCIACION AMIGOS DE EUROPA), Turcia (Social Innovation and Entrepreneurship Association), Grecia (Fthia in action), Cehia (Silesian Society for Solidarity z.s.), Cipru (Active Cypriot Programs and European Learning Into Acceptance), Estonia (Erasmus+ Network Estonia) și Bulgaria (Iniciativi za grajdansko obshtestvo). Asociația Scout Society din mun.Târgu-Jiu, jud. Gorj este coordonatorul proiectului.
La cursul de formare au participat lucrători de tineret din cadrul a 7 organizații care sunt partenere în procesul de implementare al proiectului.
Participanții au avut un program bine stabilit pe fiecare zi, când s-au organizat ateliere de lucru pe tematica proiectului. Printre aceste ateliere au fost: Ce știți despre grupurile discriminate? Suntem persoane discriminate, Eu îmi cunosc drepturile, Suntem aceeași în diferite țări, etc. De asemenea, a fost prezentată pe fiecare țară situația migranților și a refugiaților și s-a lucrat la identificarea unor soluții pentru amelioarea situației lor.
Toate activitățile organizate s-au axat pe combaterea discriminării, pe promovarea valorilor comune, a incluziunii, a diversității și a egalității tinerilor în procesul de formare. Lucrătorii de tineret și-au dezvoltat și au împărtașit metode non-formale care combat raspândirea rasismului și intoleranței între tinerii care provin din țări/medii diferite. De asemenea, participanții au dobândit și o serie de cunoștințe, abilități și aptitudini, precum: multilingvistice, de cetățenie activă, mediere și negociere, conștientizare și exprimare culturală, etc.
Amintim că scopul proiectului este de a crește gradul de acceptare și integrare în comunitate a migranților/ refugiaților prin construirea unor comunități multiculturale cu ajutorul metodelor durabile care vor fi dezvoltate de lucrătorii de tineret pe durata perioadei de implementare a proiectului.

Files