Apelul de propuneri pentru organizațiile societății civile active în protejarea și promovarea valorilor Uniunii: apel către intermediari (acordarea de sprijin financiar terților), (CERV-2024-CITZENS-VALUES) , finanțat de Programul Cetățeni, Egalitate, Drepturi și Valori, este deschis până la 7 martie 2024.
Bugetul apelului disponibil este de 74.500.000 Euro.

Scopul acestui apel de propuneri de proiecte este de a selecta și sprijini un număr limitat de intermediari din statele membre ale UE, capabili să consolideze capacitatea unui număr mare de organizații ale societății civile (OSC) active la nivel local, regional și/sau național în domeniile acoperite de programul CERV, inclusiv prin acordarea de sprijin financiar.

Prioritățile acestui apel sunt: consolidarea capacității și rezilienței OSC-urilor de a proteja și promova valorile Uniunii, inclusiv democrația și respectarea statului de drept; sprijinirea
OSC-urilor în eforturile lor de a proteja, promova și sensibiliza cu privire la drepturile fundamentale și valorile democratice; sprijinirea dialogulului, transparenței și bunei guvernări.

Propunerile trebuie să includă atât sprijin financiar acordat terților (OSC) de către intermediary, cât și acțiuni de consolidare a capacității pentru OSC-urilor (prin intermediari).
Solicitanții trebuie să fie organizații ale societății civile, organizații non profit din statele UE. Propunerile pot fi depuse de unul sau mai mulți solicitanți.
Solicitantul sau consorțiul trebuie să aibă experiență recentă dovedită de cel puțin 3 ani în implementarea activităților de consolidare a capacităților OSC, precum și experiență recentă dovedită în acordarea și gestionarea granturilor pentru OSC.
Grantul UE solicitat nu poate fi mai mic de 2 500 000 EUR sau mai mare de 6 000 000 EUR.
Proiectele ar trebui să aibă o durată de minim 36 și maxim 48 de luni.
Mai multe detalii găsiți consultând ghidul apelului care este disponibil aici: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/cerv/wp-call/2024/call-fiche_cerv-2024-citizens-values_en.pdf
Context
Programul Cetățeni, Egalitate, Drepturi și Valori 2021 – 2027 urmărește să susțină și să dezvolte societăți deschise, democratice, egale și favorabile incluziunii, întemeiate pe statul de drept. Aceasta include crearea unei societăți civile dinamice, care să dispună de mijloace de acțiune, să încurajeze participarea democratică, civică și socială a cetățenilor și să cultive bogata diversitate a societății europene, pe baza valorilor, a istoriei și a memoriei noastre comune.
Punctul Național de Contact pentru Programul Cetățeni, Egalitate, Drepturi și Valori este biroul de promovare în România al Programului Cetățeni, Egalitate, Drepturi și Valori 2021 – 2027 al Uniunii Europene.
Vă invităm să ne urmăriți în continuare site-ul și pagina de Facebook și vă așteptăm la următoarele noastre evenimente!
Echipa Punctului Național de Contact pentru Programul Cetățeni, Egalitate, Drepturi și Valori
Bd. Unirii nr.22, parter, camera 03, sector 3, București
e-mail: info@cedv.eu
https://www.cedv.eu
https://www.facebook.com/cedvro

Links