România a fost din nou reprezentată cu cinste de Președintele Executiv al Asociației EuroDEMOS, Ana-Cristina Zacornea și Directorul de Inovare și Dezvoltare al Asociației Kasta Morrely, Mihaela Clincu la evenimentul inaugural ce a marcat deschiderea Conferinței privind viitorul Europei.
Conferința pentru viitorul Europei este plasată sub autoritatea celor trei instituții, reprezentate de președintele Parlamentului European, de președintele Consiliului și de președintele Comisiei Europene, care acționează drept președinție comună a conferinței. Conferința își propune să ofere cetățenilor europeni ocazia de a-și împărtăși ideile cu privire la Europa și de a trimite propuneri pentru viitoarele politici UE.
Conferința privind viitorul Europei a fost lansată duminică, 9 mai 2021, în cadrul unei ceremonii la sediul Parlamentului European din Strasbourg. Evenimentul inaugural a marcat un moment important în festivitățile dedicate Zilei Europei, alături de lansarea platformei digitate multilingve a Conferinței în aprilie 2021, platformă care va centraliza propunerile cetățenilor din Europa și va înlesni dezbaterile.
Președintele francez, Emmanuel Macron, Președintele Parlamentului European, David Sassoli, Prim-ministrul portughez António Costa și Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen au luat cuvântul la ceremonie.
Reprezentanții EuroDEMOS și Kasta Morrely alături de miniștri, europarlamentari, membrii ai parlamentelor naționale au participat de la distanță la eveniment, imaginile lor fiind proiectate pe marile ecrane amplasate în sala evenimentului.
Scoietatea civilă are un rol esențial în procesul democratic. Societatea civilă activă, prezentă la activități de dialog cu factori decizionali de la cele mai înalte foruri europene contribuie la trasarea viitoarelor priorități pentru comunitățile naționale și comunitatea europeană.
Cei care au luat cuvântul în timpul evenimentului inaugural au subliniat faptul că lansarea Conferinței oferă oamenilor posibilitatea de a se implica și de a trasa viitorul UE. Conferința privind viitorul Europei reprezintă o ocazie unică și oportună pentru cetățenii europeni de a dezbate provocările și prioritățile Europei. Parlamentul European, Consiliul și Comisia Europeană s-au angajat să asculte cetățenii europeni și să dea curs, în limitele competențelor lor, recomandărilor formulate.
Se preconizează că, până în primăvara anului 2022, conferința își va prezenta concluziile astfel încât să ofere orientări privind viitorul Europei.