Asociația EuroDEMOS prin programele și proiectele sale promovează drepturile omului și valorile democratice, egalitatea de șanșe, oportunitățile europene pentru toți tinerii inclusiv cei din mediul rural. Experții din cadrul Asociației EuroDEMOS au fost invitați să contribuie cu nivelul de expertiză acumulat în zeci de ani de implicare în societatea civilă, de multe consorții internaționale ce dezvoltă proiecte dedicate comunităților defavorizate.
Unul dintre acestea este partneriatul strategic internațional pentru proiectul Empowering Rural Youth Organizations implementat în perioada 18 octombrie 2020 – 17 octombrie 2022, coordonat de Youth for Social Changes, co-finanțat de Programul Erasmus+ al Uniunii Europene. Proiectul urmărește să atingă următoarele obiective: creșterea capacității organizatiilor de tineret pentru a organiza activități calitative în comunitățile lor; dezvoltarea capacității organizațiilor de a crea și implementa programe inovative care să aibă eficiență în adresabilitatea unor aspecte specifice din comunitățile lor; dezvoltarea capacității organizațiilor, în mod special în area de management de proiect, strângerea de fonduri și realizarea de advocacy; dezvoltarea competențelor lucrătorilor de tineret de a analiza situația din comunitățile lor și de a idenfica acele instrumente pentru a imputernici tinerii să fie cetățeni activi; dezvoltarea abilităților sociale pentru a susține participarea activă a tinerilor în comunitățile lor; creșterea gradului de cunoștințe al participanților despre programul Erasmus+ și susținerea creării unui parteneriat și a unor idei pentru viitoare proiece în contextul împuternicirii tinerilor din mediul rural.
Până în prezent proiectul a inclus o serie de mobilități internaționale incluzând traininguri în Albania, Macedonia, Polonia; Job Study Visit în Kosovo și activități de tip Job Shadowing în România în perioada 12 – 22 Septembrie 2002.
În perioada 28 septembrie – 04 octombrie 2022 va avea loc ultima mobilitate internațională din cadrul acestui proiect în Pogradec, Albania, unde va fi organizat seminarul axat pe dezvoltarea de viitoare proiecte adresate sustenabilității sectorului de tineret, în special din mediul rural.
Ca participanți la seminar au fost selectați 32 de lucrători și lideri de tineret reprezentând partenerii din cele 12 țări: România, Albania, Macedonia de Nord, Montenegro, Polonia, Grecia, Serbia, Kosovo, Ungaria, Bulgaria, Republica Cehă și Italia.
Trainerul Asociației EuroDEMOS - doamna Catalina Aghiniței: “Și în mediul rural există tineri care merită să se bucure de șanse egale în accesul la educație și pe lângă cel formal, este și cel non formal care este mai puțin cunoscut de aceștia. Astfel, împreună cu parteneri din alte 11 țări am creat un proiect în cadrul căruia să identificăm modalități prin care ne putem aduce mai mult contribuția în dezvoltarea capacității organizațiilor din mediul rural, contribuind implicit la creșterea implicării tinerilor din mediul rural în proiecte de formare europene.”
Activitățile proiectului vor continua cu organizarea de sesiuni de training în luna octombrie în țările proiectului, inclusiv Romania, cu implicarea directă a persoanelor resursă care au beneficiat de specializările oferite prin mobilitățile internaționale din cadrul proiectului.