Reprezentanți ai ONG-urilor din regiunea București-Ilfov, cu focus pe ocupare și antreprenoriat/economie socială, precum și ai autorităților publice din aria cheie de politici publice vizate (DGASPC-uri, AJOFM-uri, etc.), sunt invitați să participe la evenimentul de informare, din cadrul proiectului „PRO Dezvoltare - ONG-uri PRO-active în politicile publice, vizând dezvoltarea economică și socială”.

Acest eveniment este organizat de Asociația Consultanților și Experților în Economie Socială România (ACE-ES România), partener în acest proiect, coordonat de FUNDAȚIA PAEM ALBA și finanțat prin FSE, în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, axa prioritara 1 - Administrație publică și sistem judiciar eficient, obiectivul specific 1.1 – Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică, ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri, în concordanță cu SCAP.

Evenimentul este organizat în București, în data de 14 iunie 2018, în intervalul 17.00-19.00, locul desfășurării urmând să fie anunțat după înscriere.
Participanții au oportunitatea de a fi implicați în diferite faze ale proiectului, ce se desfășoară pe o perioadă de un an, astfel:
program de formare în ”Lobby si Advocacy”, autorizat de ANC
ateliere de lucru, regionale, cu tema: ”Alternative la puterea PROdezvoltare”
grupuri virtual colaborative, de lucru, pe aria vizată de politici publice: ocupare&antreprenoriat/economie socială
activitate de formulare a unei propuneri alternative la politicile publice în aria ocupare&antreprenoriat/economie socială și promovarea acestei propuneri către factorii decidenți.
Înscrierea la eveniment se face la adresa de email: ace_economiesociala@yahoo.com, menționându-se numele, organizația și datele de contact (email și telefon), până la data de 07 iunie 2018.

Pentru informații suplimentare:
Georgeta Neacșu - Expert grup țintă și organizare evenimente - 0729699703

Links

Files