Comunicat de presă
29 iulie 2019

Fundația pentru Dezvolatrea Serviciilor Sociale anunță finalizarea activităților proiectului “Asistență socială unitară și eficientă în serviciile pentru protecția copilului” Cod SIPOCA/SMIS2014+: 352/111077.

Proiectul a fost cofinanţat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă (POCA), axa prioritară: Administrație publică și sistem judiciar eficiente, Cod apel: POCA/111/1/1/Dezvoltarea si introducerea de sisteme si standard comune în administraþia publica ce optimizeaza procesele decizionale orientate catre cetaþeni si mediul de afaceri în concordanta cu SCAP, Componenta 1: CP2/2017 - Creșterea capacității ONG-urilor și a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative, prin contractul de finanțare nr.85/29.03.2018.

Proiectul a fost implementat pe o perioadă de 16 luni, 29.03.2018 - 28.07.2019, și a avut o valoare totală de : 855.748, 10 lei, din care: 838.633,14 lei valoare eligibilă nerambursabilă și 1714,96 lei cofinanțare eligibilă a beneficiarului.

În urma implementării proiectului, care a constat în consolidarea intervenției asistentului social prin crearea unui set unic de metode, proceduri, tehnici și instrumente de lucru pentru serviciile sociale destinate protecției copilului, ca propunere alternativă la politicile publice inițiate de Guvern în domeniul protecției copilului, au fost obținute urmatoarele rezultate 1. un ONG sprijinit pentru a se implica în promovarea de propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern în domeniul protecției și promovării drepturilor copilului; 2. 75 de reprezentanți din ONG-uri și parteneri sociali instruiți să formuleze și promoveze propuneri alternative la politicile publice în domeniul serviciilor sociale destinate protecției și promovării drepturilor copilului; 3. o propunere de politică publică alternativă în domeniul protecției copilului, promovată și acceptată, concretizată prin redactarea, tipărirea, crearea unui format online cu suport download și distribuirea “Ghidului de intervenție a asistentului social în domeniul protecției copilului”; 4. Activitatea de management.

Informatii suplimentare:
Manager de proiect : Roșu Cristian
E-mail : office@fdss.ro

Links

Files