Fundația pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale, furnizor de formare profesională autorizat, organizeaza, începâd cu data de 15 aprilie 2018, curs de calificare pentru ocupația de ÎNGRIJITOR BĂTRÂNI LA DOMICILIU.

Termenul limită de înscriere: 30 martie 2018.

Cui se adresează cursul:
Persoanelor cu cetățenia română, care au minim studii gimnaziale și vârsta minimă de 18 ani

Durata de pregătire: 360 ore
• pentru pregătire teoretică: 120 ore
• pentru pregătire practică: 240 ore

Taxă de participare: 500 lei, dacă se achită integral
600 lei, dacă se achită în 2 tranșe

CONDITII DE PARTICIPARE :
Etapa 1:
Se completează și se trimite formularul de înscriere (LINK pentru formularul de inscriere) si urmatoarele documente pe adresa de e-mail formare@fdss.ro SAU se depun personal la sediul FDSS : str. Cooperației 5B, sector 5, București.
 cartea de identitate (copie)
 certificat de nastere (copie)
 certificat de casatorie (copie)
 diploma de învăţământ general – minim 8 clase (copie)

Etapa 2:
 se verifică documentele și se comunică persoanei interesate confirmarea privind înscrierea la curs.
 după confirmarea înscrierii la curs, taxa se achită în contul RO19BUCU1081215942001RON sau la sediul FDSS din str. Cooperației 5B, sector 5, București.

CE OBȚINEȚI : ( BENEFICII ŞI OPORTUNITĂŢI )
 Obţinerea unui certificat de absolvire/calificare cu recunoaştere naţională şi internaţională.
 Posibilitate de angajare după finalizarea cursului în cadrul Serviciului de Îngrijire și Asistență la Domiciliu care funcționează în cadrul Fundației pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale;
 Posibilitatea de achitare în mai multe rate a taxei de curs.
 Cursurile organizate au un profund caracter aplicativ, prin care se urmăreşte asimilarea în mod facil şi corect a informaţiilor.
 Pregătirea profesională alături de specialiști din domeniul social, cu vastă experienţă în domeniul îngrijirilor la domiciliu (asistent social, psiholog și medic)

COSTUL CURSULUI INCLUDE :
• acces la sala de curs în vederea pregătirii teoretice;
• acces și lucru pe echipament specific pentru instruirea practică;
• acces la echipamentele și resursele tehnice disponibile;
• suport de curs și alte resurse bibliografice;
• sustinerea examenului de absolvire;
• eliberarea certificatului de absolvire/calificare.
-Pregătirea teoretică se desfăşoară în săli de curs cu dotări moderne.
-Tehnici şi metode moderne de predare canalizate pe stimularea creativităţii şi interactivităţii cursantului.


COMPETENȚE OBȚINUTE DE CĂTRE ABSOLVENȚII CURSULUI DE ÎNGRIJITOARE BĂTRÂNI LA DOMICILIU :
1.Comunicarea la locul de munca
2.Asigurarea perfectionarii profesionale
3.Aplicarea NPM si PSI
4.Planificarea activitatilor zilnice
5.Gestionarea resurselor alocate
6. Respectarea si aplicarea prescriptiilor medicale
7.Supravegherea starii de sanatate a persoanei asistate
8.Completarea fisei de ingrijiri a persoanei asistate
9.Asigurarea confortului bătrânului asistat
10.Asigurarea conditiilor igienico-sanitare
11.Asistarea alimentaţiei şi administrarea alimentelor
12.Acordarea îngrijirilor igienice pentru persoana asistată
13.Mobilizarea şi transportul bătrânului asistat
14.Mobilizarea şi transportul persoanelor asistate imobilizate
15.Acordarea primului ajutor persoanei asistate

Links