Implicațiile Deciziei CCR nr. 392/08.06.2021 prin care s-a constatat neconstituționalitatea dispozițiilor art. 72 alin. (2) din Legea nr. 55/2020 cu referire la art. 42 din OUG nr. 21/2004, precum și neconstituționalitatea dispozițiilor art. 72 alin. (1) din Legea nr. 55/2020 (publicată în Monitorul Oficial nr. 688 din 12 iulie 2021):
1. ACCESUL LA JUSTIȚIE – până la adoptarea unei legi de către Parlament prin care să stabilească o procedură clară de soluționare a acțiunilor promovate împotriva actelor administrative normative emise în temeiul Legii nr. 55/2020 (astfel încât aceste acțiuni să poată fi soluționate în mod definitiv în termenul de valabilitate al acestor acte administrative normative), se poate folosi procedura Ordonanței președințiale reglementată de Codul de Procedură Civilă (art. 997-1001 C.pr.civ.).
2. În privința temeiniciei prelungirii stării de alertă, instanțele de contencios administrativ sunt competente să analizeze dacă existau și/sau erau îndeplinite condițiile obiective care să justifice prelungirea stării de alertă (prevăzute de art. 3 din Legea nr. 55/2020) și dacă măsurile respectă exigențele constituționale referitoare la restrângerea exercițiului unor drepturi sau libertăți

Links