Comunicat de presa:
 
Asociația „Dorna Tismana” anunta derularea proiectului de tineret Îndrăznește să reușești StartUp TineRI care are ca si SCOP crearea contextului oferind resursele educaționale in mediul antreprenorial necesare tinerilor din grupul țintă NEETs interesați de antreprenoriat, in vederea dezvoltării unui model de plan de afaceri (cu sprijinul experților consultanți) având rezultat construirea propriei afaceri1 implementând-o cu ajutorul oportunităților antreprenoriale de finanțare oferite de fonduri naționale & ale Uniunii Europene pentru StartUp-uri
 
Asociația “Dorna Tismana” A.D.T alături de toți partenerii ONG-urile coordonatoare urmăresc o abordare pe termen lung a prezentei inițiative PILOT pentru a putea contribui direct la promovarea si multiplicarea rezultatelor proiectului si asigurarea unui impact larg si sustenabil prin intermediul proiectului/ platformei virtuale Business Net@StartUP tineretul va fi preocupat de acest demers crescând accesul si participarea activa la mediul antreprenorial in rândul tinerei generații. De altfel toate instrumentele si metodele de promovare antreprenorială Mass-Media & Internet/social media pentru susținerea mediului antreprenorial din proiect:
ü SERVICII suport StartUp1: Servicii suport de capacitare StartUp1, Servicii suport de informare / consiliere online StartUp1;

- Campaniile de promovare antreprenorială Mass-Media & Internet/social media a oportunităților de finanțare a afacerilor1, (prin înființarea, crearea si dezvoltarea de noi instrumente, cai de comunicare si metode de promovare antreprenorială Mass-Media & Internet/social media diverse precum si utilizarea, dezvoltarea celor deja existente),

- Distribuirea Materialelor informative imprimate: Ghidul COMPLET StartUp TineRI, Mini Afișe, Mini Bannere, Postere, DVD-uri, Rollup-uri si Bannere, 6 tipuri de Pliante informative tematice StartUp1

- Crearea si dezvoltarea platformei Business Net@StartUP (realizata in scopul facilitării accesului la informații privind oportunitățile antreprenoriale de implementare/finanțare a afacerilor StartUP)

- Implicarea mass-mediei in promovarea antreprenorială StartUp1 in promovarea a oportunităților antreprenoriale de finanțare a afacerilor1 StartUp,

- Publicația de interes public pentru tineret - Ghidul web COMPLET StartUp TineRI cu resurse pentru informare a viitorilor tineri antreprenori,
 
toate acestea își propun o abordare integrata inexistenta in acest moment pentru grupul țintă propus NEETs la nivelul comunităților țintă si privind următoarele:

- importanta participării si implicării active a întregului grup țintă NEETs, oferindu-le servicii de informare / conștientizare, distribuire Media & Internet/social media cu privire la oportunitățile antreprenoriale si de implementare/finanțare a afacerilor StartUP1;

- implicarea activa tuturor factorilor interesați de mediul antreprenorial facilitând transmiterea informațiilor privind cunoașterea oportunităților antreprenoriale de implementare/finanțare a afacerilor1 active, mult mai ușor de către tineri, atrăgându-i pe aceștia in afaceri1/proiecte1;

- oferirea unor SERVICII suport StartUp1 concrete de afaceri1 (directe si online) prin:

- capacitare, recrutare StartUp1 - care se concentrează pe principalele probleme cărora viitorul tânăr antreprenor trebuie să le găsească rezolvare

- informare StartUp1 - punând un accent deosebit pe aspectele practice concrete de afaceri1

- consiliere StartUp1 – a tinerelelor care și-au creat deja o firmă dar vor să-și dezvolte în continuare propriile afaceri1 StartUp,
 
a întregului grup țintă tineri NEETs / viitori tineri antreprenori.
 
Proiectul de tineret Îndrăznește să reușești StartUp TineRI este implementat de către Asociația „Dorna Tismana” si cofinanțat de Ministerul Tineretului si Sportului.

Links