Credem în dreptul la o viață decentă pentru fiecare om și în justiție socială. Credem că accesul la locuire decentă este un drept fundamental pentru fiecare dintre noi și că instituțiile publice din România au obligația de a sprijini persoanele și familiile vulnerabile să locuiască în siguranță.

Protecția socială este un drept fundamental al omului, iar Constituția României prevede explicit acest drept. Pentru ca acest drept să fie respectat, Constituția prevede și obligativitatea autorităților publice „să ia măsuri pentru dezvoltarea economică și de protecție socială, de natură să asigure cetățenilor un nivel de trai decent” (Art. 47).

Dreptul la locuință decentă este fundamental pentru un nivel de trai decent. Astfel că, în interpretarea noastră, dezvoltarea de politici publice pentru asigurarea accesului la locuințe sociale pentru persoanele vulnerabile este, înainte de orice, o obligație ce decurge din chiar Constituție.

Proiectul Acasă. este o formă structurată prin care vom documenta forme de locuire precară din București, vom comunica cu autoritățile publice locale și prin care vă vom informa cu privire la proiectele autorităților publice din zona serviciilor sociale (preponderent în domeniul locuirii). Vă invităm pe website-ul proiectului www.homelessness.ro pentru informații cu privire la activitatea noastră în acest domeniu.

De mai bine de 15 ani, România semnează tratate și convenții internaționale care plasează locuirea în zona drepturilor omului. De ceva vreme, statul a început să creioneze strategii naționale pe tema locuirii, în care este recunoscut faptul că locuirea este printre cele mai scumpe dintre cheltuielile românilor (fie că vorbim despre chirii și/sau facturi la utilități). Cu toate acestea, strategiile naționale rămân fie la stadiul de proiect, fie sunt complet ignorate de autoritățile publice locale. Pe scurt, preocupările autorităților publice locale pentru domeniul locuirii sociale se poate măsura în liste de așteptare pentru locuințe sociale, pentru unii chiar mai bine de 20 de ani.

Ne-am propus pentru proiectul Acasă. să:

Documentăm efectele locuirii în condiții improprii pentru persoanele care nu au banii necesari pentru închiriere pe piața liberă a unei locuințe;

Aducem față în față persoane afectate de sărăcie locativă și reprezentanți ai autorităților publice locale;

Propunem Consiliilor Locale măsuri care să amelioreze problema locuirii precare, pornind de la principiile drepturilor omului.

Ieșirea din situația de vulnerabilitate este complet dependentă de o locuință. În lipsa unui acasă, o persoană nu va putea dormi bine, lucru care va duce la oboseală cronică, boală și depresie. În lipsa accesului la apă, oamenii nu pot avea grijă de igiena lor. În lipsa accesului la o mașină de gătit, oamenii nu vor avea o dietă sănătoasă. În lipsa electricității, copiilor le va fi afectat dreptul la educație. În lipsa unui contract de închiriere, oamenilor le este refuzat chiar dreptul de a-și face planuri cu privire la viitorul lor.

Acest proiect este produsul parteneriatului dintre Asociația ActiveWatch și Fundația Parada și este construit în jurul expertizei acumulate de cele două organizații în asistența directă pentru persoanele vulnerabile, dar și în acțiuni de advocacy și de drepturile omului. Proiectul se va derula în perioada martie 2022-februarie 2024.


În cadrul acestui proiect vom promova dreptul fiecărei persoane de a trăi cu demnitate, dreptul de a avea acces la servicii sociale în spiritul demnității umane, dreptul de a avea o locuință adecvată, sigură și la un preț suportabil. Și asta pentru că locuirea nu este un merit și nu este nici un bun de piață – locuirea este un drept.

Persoană de contact: Irina Zamfirescu // ActiveWatch // manager proiect // 0727 736 572 // irina@activewatch.ro


___

Despre Programul Active Citizens Fund România

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.

Links

Files