Proiectul Youth Empowerment and Innovation Project (YEIP), finanțat prin programul Erasmus + şi implementat în România de Fundaţia Schottener Servicii Sociale, a lansat un set de instrumente destinat factorilor de decizie politică care vizează abordarea și prevenirea marginalizării și a radicalizării violente în rândul tinerilor din Europa. Acesta poate fi accesate gratuit la https://yeip.org/toolkit-for-policy-maker/.

YEIP este implementat în parteneriat cu 18 parteneri din șapte țări din UE (Marea Britanie, România, Grecia, Cipru, Italia, Portugalia, Suedia) în patru medii (școli, universități, penitenciare pentru minori, şi online). Scopul său este de a construi și testa un model inovator de politică de intervenție, de a instrui și de a pune în aplicare un set de instrumente fundamentate pe principiile justiției restaurative, psihologiei pozitive și ale modelului bunăstării.

Obiectivul proiectului este de a contribui la punerea în aplicare a obiectivului Strategiei UE pentru tineret de prevenire a factorilor care pot conduce la excluderea și radicalizarea socială a tinerilor.

Setul de instrumente cuprinde teorii, clipuri video, instrumente de auto-reflecție și resurse externe, centrate oe patru subiecte: înțelegerea fenomenului de radicalizare, psihologia pozitivă și modelul bunăstării, ascultarea tinerilor și promovarea participării acestora din perspectiva drepturilor omului și combaterea radicalizării prin rezolvarea conflictelor și gândire critică.

Instrumentul de prevenire poate fi accesat la https://yeip.org/toolkit-for-policy-maker/

• Pentru mai multe informații despre proiectul Youth Empowerment and Innovation Project (YEIP) vă rugăm să contactați info@fundatia-schottener.eu şi contact@iars.org.uk

Links

Files