Lansarea programului Transylvania Authentica


La sârșitul lunii septembrie, în cadrul târgului de produse tradiţionale - Turda Fest 2008 din Turda jud. Cluj a avut loc lansarea programului regional Transylvania Authentica, o iniţiativă comună a Fundaţiei pentru Parteneriat şi a fundaţiei The Prince’s Charities. Programul are ca misiune ocrotirea patrimoniul natural şi cultural unic al Transilvaniei prin promovarea şi dezvoltarea comunităţilor durabile.

În acest scop Fundaţia pentru Parteneriat a înregistrat marca Transylvania Authentica la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci şi a elaborat un sistem de criterii de calitate în patru categorii, prin care produsele şi serviciile aplicante vor fi evaluate de specialişti. Aplicanții care vor corespunde cerințelor programului li se va conferi dreptul de utilizare a mărcii Transylvania Authentica.

Prin mijloacele marketingului colectiv programul Transylvania Authentica are ca scop/ urmăreşte:
• utilizarea mediului înconjurător şi a moştenirii culturale ca patrimoniu social,
• conectarea producătorilor la oportunităţile pieţei şi consolidarea relaţiilor intercomunitare,
• sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi recompensarea practicilor de afaceri durabile,
• educarea consumatorului,
• promovarea diferitelor produse şi servicii de calitate superioară, specifice regiunii şi tradiţiilor,
• sprijinirea comunităţilor în întărirea şi menţinerea identităţii locale.

Cele patru categorii ţintă identificate de implementatorii programului servesc la perpetuarea agriculturii tradiţionale, a artei culinare, a turismului tradiţional şi a produselor şi serviciilor cu specific ardelenesc.

În cadrul evenimentului au fost prezentate detalii privind procesul de aplicare precum şi avantajele şi beneficiile utilizării mărcii pentru producători şi meşteşugari.

Modalitățile prin care cei interesaţi vor avea acces la acest program sunt publicate pe site-ul www.transylvania-authentica.ro.

Links